Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Virtuální prohlídka představila inovativní technologie použité při výstavbě školy budoucnosti

25. 03. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Objekt pražské střední školy COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) v Českobrodské ulici v Hrdlořezích se v rámci rozsáhlé rekonstrukce aktuálně mění v inteligentní, udržitelnou i energeticky a uhlíkově pozitivní budovu. Prostřednictvím dnešní virtuální prohlídky mohli zájemci vidět použité inovativní technologie přímo ve fázi výstavby. Unikátní projekt realizovaný ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy by se měl stát základem pro zcela nové standardy v oblasti modernizace škol.

„Revitalizace budovy školy COPTH znamená vykročení o stupeň, nebo možná spíš rovnou o několik stupňů výš nad současné standardy. Kromě energetických úspor jsme se zaměřili i na další otázky modernizace školských budov. Projekt řeší environmentální, sociální a manažersko-ekonomické otázky. Po dokončení revitalizace se tak stane nejen místem pro moderní výuku studentů, ale i benchmarkem pro další připravované rekonstrukce na území hlavního města Prahy a dost možná i celé České republiky,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

Projekt transformace vysloužilé školní budovy ve školu budoucnosti, na jehož přípravě se podíleli i odborníci z ČVUT, započal ve druhé polovině roku 2019. Cílem je vybudovat energeticky plusovou, udržitelnou, bezpečnou a inteligentní budovu. 

V současnosti jsou práce už v pokročilé fázi přestavby a při té příležitosti se ve čtvrtek 25. března uskutečnila komentovaná virtuální prohlídka. Ta umožnila prohlédnout si použité technologie, které jsou jinak obvykle veřejnosti skryty. Průvodcem na virtuální návštěvě stavby byl Jiří Tencar ze společnosti ECOTEN, která revitalizaci navrhla i vyprojektovala, a za objednatele projektu radní Vít Šimral.

Prohlídka objektu umožnila nahlédnout nejen do průběhu samotné přestavby, ale především ukázala využití dílčích technologických novinek v praxi. Jedná se totiž o první budovu, jejíž projekt získal zlatý certifikát SBToolCZ oceňující komplexní kvalitu návrhu udržitelné budovy, konkrétně po stránce energetiky, environmentálních dopadů, komfortu pro uživatele i ekonomiky,

V rámci dosud provedených prací se dočkaly úprav mimo jiné nosné konstrukce, dále byly instalovány retenční a akumulační systémy, kompletní vzduchotechnika nebo například speciální dřevěná fasáda. Těsně před dokončením už jsou i rozvody tepla, chladu, vody a kanalizace včetně elektrických kabelů a střešního tepelně izolačního a hydroizolačního souvrství.

Díky virtuální prohlídce bylo v této fázi stavby možné vidět odkryté části některých dílčích systémů. Další, které budou teprve dokončeny později, byly představeny v živém komentáři. Z technického vybavení se například jednalo o zmíněné zařízení na akumulaci a retenci dešťové a šedé vody, rekuperační systém vzduchotechniky, automatické systémy měření spotřeby energií, využití prediktivního řízení provázaného s bezpečnostními prvky budovy i celého areálu a mnoho dalších technologií. 

Pozornosti neunikly ani externí prvky včetně fasády budovy zahrnující i lehký dřevěný obvodový plášť ENVILOP, který je výsledkem českého aplikovaného výzkumu na ČVUT, či konstrukce stínění zelení, a dále také zatravňovací dlaždice, dobíjecí stanice pro elektromobily a mnohé další inovace.

Navzdory mimořádným přípravám se stavba neobešla zcela bez komplikací.

 „Kromě neočekávaných úprav k zajištění statiky bylo po zahájení stavebních prací zjištěno oproti původním předpokladům také výrazně vyšší množství azbestu, jehož odborná likvidace specializovanou firmou si vyžádala delší časové období,“ řekl generální ředitel společnosti ECOTEN Jiří Tencar. 

Termín dokončení revitalizace se tak z původně plánovaného května 2021 posunul na začátek roku 2022. Současné náklady na realizaci projektu jsou zhruba 250 milionů korun. Vzhledem k tomu, že se jedná o energeticky i uhlíkově pozitivní budovu, která předpokládá roční produkci vlastní energie převyšující spotřebu, úspory na provozu školy budou markantní. Projekt je realizován především díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR, tedy kromě Magistrátu hl. m. Prahy se na něm podílí i finanční zdroje z Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram