Cookie Consent by Free Privacy Policy website

V dubnu začala stavba desetiletí. Deset kilometrů, deset stanic, soupravy bez strojvůdce a mnohem více pod názvem Metro D

26. 05. 2022 - Daniel Kapek

Ve čtvrtek 21. dubna byla nedaleko stanice Pankrác zahájena stavba čtvrté linky pražského metra. Deset a půl kilometru dlouhá trasa by měla být dokončena do roku 2029.

V rámci první etapy, nejnáročnější části celé trasy, budou vybudovány dvě stanice – Pankrác D a Olbrachtova, mezistaniční tunely mezi nimi, spojka s linkou C, tunely pro vzduchotechniku nebo eskalátorové tunely do vestibulů. Z tohoto důvodu bude v úseku o délce 1,3 km vyraženo téměř tři kilometry tunelů. Objem vytěžené rubaniny má být srovnatelný s vodní nádrží Džbán.

Stanice Pankrác bude největší stanice na celé trase D a bude mít hned tři prvenství v rámci pražského metra. Bude první přestupní stanicí raženou novou rakouskou tunelovací metodou, první jednolodní přestupní stanicí a první přestupní stanicí s bočními nástupišti.

Kolejiště bude v hloubce 33 metrů pod povrchem. Za stanicí bude navazovat kromě traťového také 168 metrů dlouhý tunel obratových kolejí a technologický tunel pro vzduchotechniku a její strojovnu. Kromě toho zde zhotovitelé vyrazí a vybudují přestupní tunel na trasu C, který bude ústit do jižního čela stávající stanice Pankrác C a dva výstupy, které povedou do pasáží Arkády a Gemini.

Do doby, než trasa D bude mít vlastní depo Písnice, bude DPP vypravovat vlaky pro linky D i C ze stávajícího depa Kačerov. K tomu bude sloužit spojka mezi tratěmi D a C, která bude vybudována v první etapě. Spojka měří bezmála půl kilometru (468 metrů) a překonává výškový rozdíl 15 metrů mezi tratěmi D a C. Na lince C bude spojka ústit do odbočky, která byla na jižní straně stanice Pankrác C vybudována již v 70. letech minulého století a počítalo se s ní pro napojení budoucí trasy D.

Soupravy bez strojvůdce

Dopravní podnik počítá s provozem automatizovaných vlaků na lince D dlouhodobě. Od doby, kdy DPP zahájil předběžné tržní konzultace, se se spuštěním automatizovaného provozu počítá i na lince C nejen proto, že budou z počátku sdílet depo Kačerov, ale i z důvodu nevyhnutelně nutného navýšení přepravní kapacity linky C, kterou za současných podmínek nelze navýšit.

Záměrem Prahy i dopravního podniku je mít jednotný technologický systém a soupravy pro obě linky. „Očekáváme, že při objednávce automatických souprav pro obě linky pražského metra se dostaneme na výhodnější ceny,“ uvedl pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

DPP oslovil osm předních světových výrobců automatizovaných systémů metra, a to například kanadský Bombardier, německý Siemens, francouzský Alstom, italskou společnost Ansaldo STS, Thales, Stadler a další. Cílem je, aby podmínky tendru co nejlépe odpovídaly potřebám Prahy.

Dopravní podnik už soutěží firmu pro druhou etapu

Na první etapu naváže druhá, pro kterou DPP v nejbližších týdnech vypíše veřejnou soutěž na stavební firmu. Půjde o výstavbu tří stanic Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, tří mezistaničních tunelů od stanice Olbrachtova po Nové Dvory a přístupových tunelů z lokality depa Písnice.

Než DPP zahájí stavbu, musí zajistit geotechnický monitoring, který spočívá ve sběru informací o chování horninového masivu při jeho zasažení výstavbou či probíhajícími přírodními procesy. Dále musí zajistit pasportizaci, jejímž úkolem je před zahájením samotné výstavby zjistit a zdokumentovat aktuální stavebnětechnický stav konstrukcí budov nadzemní zástavby, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí, tj. v době před jejich ovlivněním stavebními pracemi. Stejná revize pak proběhne po dokončení metra.

Veřejná zakázka v hodnotě 680 milionů korun na geotechnický monitoring a pasportizaci byla vypsána 10. května.

Třetí v pořadí by se měl začít stavět úsek z Pankráce do centra na Náměstí Míru, s předpokladem zahájení na konci jara 2024. Poslední výstavbu plánuje DPP zahájit na podzim 2025 v úseku Libuš – Depo Písnice, kde vzniknou tři stanice, mezistaniční traťové tunely a také samotné depo pro vlaky linky D.

V letech 2028 a 2029 budou zhotovitelé instalovat veškeré technologie, budou provedeny povrchové úpravy v okolí stanic, včetně výsadby keřů a stromů. Na jednotlivých lokalitách nechá DPP vysázet celkem 141 vzrostlých stromů, 7 028 listnatých nízkých keřů a spoustu trvalých rostlin, okrasných trav a cibulovin.

Dokončení a zprovoznění všech úseků DPP předpokládá na podzim 2029.

Zdroj fotografie: Metroprojekt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram