Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Unikátní průzkum říká, jak jsou začínající učitelé připraveni na svou práci

01. 05. 2023 - Vincenc Novák

Zhruba 500 čerstvých absolventů či studentů posledních ročníků učitelských programů, a přes 1 600 začínajících učitelů se zúčastnilo unikátního průzkumu zaměřeného na postoje a kompetence mladých pedagogů. Šetření realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci reformy pregraduální přípravy učitelů.

Průzkum je největším šetřením svého druhu v zemi za posledních 30 let a v současné době již probíhá jeho druhý ročník. "Ministerstvo tak ve spolupráci s fakultami každoročně vyhodnocuje, nakolik se daří fakultám připravovat své studenty učitelství tak, aby se co nejvíce přiblížili naplnění kompetenčního rámce absolventa učitelství, který vzniká ve spolupráci ministerstva a zástupců fakult vzdělávajících učitele,“ říká Jakub Drbohlav z ministerstva školství.

Ze získaných dat vyplývá, že až 70 % začínajících učitelů se domnívá, že umí do výuky efektivně zapojovat digitální nástroje. Stejný počet mladých pedagogů se také domnívá, že se jim při výuce daří vytvářet prostředí, ve kterém se žáci nebojí chybovat. Méně než polovina učitelů si však věří, že s chybami dokáže pracovat tak, aby žáci díky tomu lépe porozuměli učivu.

Začínající učitelé negativně hodnotí svoji schopnost efektivně pracovat s kolegy, pouze necelá třetina dle svých slov dokáže realizovat mezipředmětovou výuku. Pouze 45 % mladých pedagogů má pocit, že umí se svými kolegy spolupracovat na plánování výuky a přípravě podkladů.

Absolventi oboru učitelství se díky svému studiu cítí být více připraveni plánovat a reflektovat jednotlivé vyučovací hodiny, stejně jako připravovat vlídné prostředí pro žáky. Až 55 % absolventů uvedlo, že jsou díky studiu připraveni vést žáky k tomu, aby se nebáli ve výuce chybovat. 53 % absolventů je také díky studiu připraveno po skončení výuky zhodnotit, zda vyučovací hodina proběhla podle plánu.

Budoucí učitelé se však cítí méně připraveni zvládat problémové chování svých žáků. Jen 23 % respondentů řeklo, že jsou díky studiu připraveni zasáhnout v situaci, kdy ve třídě dojde k porušení domluvených pravidel. Méně jsou absolventi připraveni také zapojovat žáky do procesu hodnocení či komunikovat s rodiči.

Podrobnou analýzu dat ze šetření naleznete zde.

Zdroj: TZ MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram