Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Unikátní online kurz představí žákům život ve městě

04. 11. 2023 - Vincenc Novák

Organizace Člověk v tísni přichází s novým online kurzem "Život ve městě", jehož cílem je seznámit žáky atraktivní formou s tématem kvality městského života.

Kurz žákům nejprve představí zásady kvality života ve městě. V další části žáci zmapují vybrané téma a potřeby místních obyvatel v této oblasti. Nakonec bude jejich úkolem připravit vlastní žákovský projekt s cílem zlepšit vybraný aspekt života v jejich okolí. Díky projektu si žáci vyzkouší, jak mohou sami ovlivnit kvalitu života ve městě, kde žijí. Kurz je primárně určený pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol a jejich vyučující.

Kurz je dostupný na adrese kurz-zijememestem.clovekvtisni.cz a je tvořen mimo jiné pěti kapitolami, které zkoumají, jaký vliv má na kvalitu života ve městě komunita a sousedství, životní prostředí města či městská doprava. Kurz byl pilotně ověřován na 11 základních školách v Praze.

"V České republice žije ve městech a obcích s více než 10 tisíci obyvatel více než 5 milionů lidí, tedy necelá polovina všech obyvatel celé republiky. V našem novém online kurzu jsme se proto zaměřili na téma, kterému se učitelé ve školách prozatím moc podrobně a systematicky nevěnují, přesto nám přijde velmi aktuální a důležité. Je jím kvalita života ve městě," říká Tomáš Habart, vedoucí vzdělávacího programu Varianty v Člověku v tísni, podle nějž může téma zahrnout sociální i environmentální aspekty života ve městě i téma aktivního občanství.

Unikátní metodický přístup

Program je postaven na metodickém přístupu UČ SE - ZJIŠŤUJ - JEDNEJ. Část UČ SE obsahuje pět kapitol - Město jako komunita - město společné a sdílené, Životní prostředí města, Bezpečí a doprava, Město pro všechny a Participace. Tato sekce obsahuje krátká videa, úkoly a hrdinské výzvy, které je možné plnit i po vyučování.

Část ZJIŠŤUJ vede žáky k bližnímu zkoumání některého z výše uvedených témat v jejich okolí. Při své práci budou realizovat vlastní průzkum nebo mapování a zjišťovat potřeby místní komunity ve vybrané oblasti.

Sekce JEDNEJ pomáhá žákům připravit a realizovat vlastní projekt, který by mohl zlepšit některý aspekt života v jejich okolí. Díky tomu si vyzkouší, jak mohou sami ovlivnit kvalitu života ve městě, ve kterém žijí.

Kurz doprovází i metodická příručka

Lektoři Člověka v tísni připravili společně s kurzem i metodickou příručku "Žijeme městem", která je určena vyučujícím na druhém stupni základních škol. Učitelé v ní najdou vypracované lekce do výuky ke všem kapitolám kurzu. V příručce se dále nachází zajímavá zamyšlení od odborníků z oblasti architektury, městského plánování, environmentalistiky či sociologie.

Kurz je přístupný i pro žáky se specifickými potřebami

"Našim cílem je zpřístupnit kurzy co nejširší skupině žáků. Ve spolupráci s odborníky ze společnosti Deaf Friendly jsme proto do kurzu Žijeme městem zařadili videa v českém znakovém jazyce a metodiku pro učitele neslyšících dětí. Všechna videa jsme také opatřili českými titulky (ty mohou kromě neslyšících pomoci i dětem s odlišným mateřským jazykem). Kurz je vytvořen tak, aby jej mohli pomocí čteček používat děti s poruchami zraku," doplňuje Habart.

Zdroj: Tisková zpráva Člověk v tísni

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram