Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Učitelé mají nový etický kodex

09. 12. 2022 - Redakce

Chování učitele na sociálních sítích, změna sexuální identity žáka či využívání technologií ve výuce. To jsou příklady témat v novém etickém kodexu pro učitele, který má dát ředitelům a učitelům návod, jak se k současným výzvám postavit ve škole. Výsledná podoba kodexu je kompromisem připomínek více než desítky organizací, které se na jeho tvorbě podílely.

Učitelé dosud neměli profesní etický kodex, který by pomohl řešit situace, s kterými se ve své práci potýkají. Proto učitelé iniciovali vznik etického kodexu a přizvali k tvorbě i zástupce MŠMT, České školní inspekce, Asociace děkanů pedagogických fakult, ředitelských asociací, České středoškolské unie nebo Unie rodičů. „Učitelé kodex potřebují, protože se téměř každý den setkávají se situacemi, kde se nelze řídit jen zákonem,” říká ministr školství Vladimír Balaš. Podle ministra Balaše jde i etický kodex dohromady s připravovaným profilem absolventa studia učitelství. 

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala může etický kodex pomoci řešit mnohým ředitelům situace, které mohou být v činnosti školy, ve vztazích mezi učiteli, žáky i rodiči komplikované, ale nejsou upraveny jinými právními předpisy. „Kodex upravuje etický rámec práce učitele a dává najevo jeho postavení, přístup a postoje. Řediteli může pomoci v jeho práci při řešení různých školních situací, kdy se bude moci na něj odvolat,“ doplňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukal může etický kodex dát mnohým ředitelům návod, jak se postavit k některým sporům, které řeší i Česká školní inspekce. „Řešíme učitele, kteří šíří dezinformace. Nebo stížnosti rodičů, že učitelé některá témata nepojímají v souladu s názorem rodiny. Ředitelé se tak nyní mohou na etický kodex odvolat,” doplňuje ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Etický kodex pro učitele se utvářel složitým kompromisem. Zástupci více jak desítky organizací připomínkovali formou vzájemné diskuze předložené body, které vznikly na základě různých hodnotových dokumentů týkající se učitelské profese. „Příspěvky jsme většinou formulovali podle převažujícího názoru,” vysvětluje Michal Kaderka z Učitelské platformy.

V případě nejednoznačnosti se zohlednil názor těch, kteří byli v diskutovaném bodu tematicky zainteresovaní. Např. u vlivu technologií ve vzdělávání se přihlíželo postoji Bořivoje Brdičky či Ondřeje Neumajera, kteří jsou považováni v oblasti nových technologií ve výuce a práci učitele za nejvýznamnější experty. Názor Unie rodičů byl zohledněn u rodičovských témat, postoj organizace UNICEF u životního prostředí apod. „Ještě před první verzí jsme pročetli různé etické aspekty profilů absolventů či zahraniční kodexy. Takže jsme při zapracování měli i přehled, jaké různé přístupy při tvorbě jiných kodexů vznikly,” doplňuje Michal Kaderka.

Etický kodex pro učitele bude živým dokumentem a pro jeho aktualizaci vznikne v následujícím roce obdoba panelu ze zástupců připojených organizací. Panel pak bude řešit změny a přijímání dalších významných osobností či organizací, které se budou na aktualizaci kodexu podílet.

Seznam autorek a autorů najdete na stránkách ucitelskaplatforma.cz.

Zdroj: TZ Učitelská platforma

Etický kodex v plném znění a stažení v PDF formátu najdete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Komentáře

  1. Etický kodex inicioval jeden spolek učitelů, který sdružuje 1 % učitelů, jeho příprava byla netransparentní a autoři se ani nepokusili o jeho konsensuální přijetí. Etických kodexů učitelů ve školách existuje celá řada, stejně jako návrhů v minulosti. Etický kodex nebyl ani odsouhlasen některými uváděnými participujícími organizacemi a MŠMT a ČŠI ani nemají zákonné zmocnění podobné normy přijímat, natož jako v případě ČŠI je doporučovat například jako podklad pro jednání ředitelů škol.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram