Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen: Jak zlepšit stravování dětí?

12. 10. 2023 - Šimon Hauser

Dne 10. října 2023 se v prostorách Makro Akademie ve Stodůlkách uskutečnila akce nazvaná "Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen." Tato událost, pořádaná v rámci projektu SZÚ "Máme to na talíři – a není nám to jedno," měla za cíl zkoumat a diskutovat o různých aspektech školního stravování. Akci zahájil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a zúčastnila se jí řada významných hostů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Tato celodenní vzdělávací akce spojila praktický trénink kuchařů a kuchařek ze školních jídelen s diskusními panely složenými z odborníků i lidí z praxe. Mezi témata diskuzí patřilo vzdělávání personálu školních jídelen, včetně způsobů financování, zvýšení atraktivity práce v jídelnách pro potenciální uchazeče, vybavení jídelen, edukativní práce s rodiči a dětmi a prezentace jídelen na sociálních sítích. Akce také představila zkušenosti ze zahraničí, včetně implementace skandinávského bufetového výdeje stravy a jeho dopadů na kvalitu dětského jídelníčku a snižování plýtvání potravinami.

Válek zdůraznil význam školního stravování pro zdraví dětí a upozornil na jeho klíčovou roli v boji s obezitou u dětí. V této souvislosti zřídil Meziresortní pracovní skupinu pro institucionální stravování, která má za úkol modernizovat systém školního stravování a zdůraznit důležitost personálu školních jídelen.

Náměstkyně ministra, Martina Běťáková, podotkla, že školní stravování má silný výchovný a socializační rozměr, a personál školních jídelen hraje klíčovou roli ve výchově mladé generace.

Ředitelka SZÚ Barbora Macková poukázala na důležitost školního stravování, které denně poskytuje stravu dvěma milionům dětí. Tímto systémem mohou rodiny lépe fungovat, děti dostávají stravu a mohou se účastnit mimoškolních aktivit. Meziresortní pracovní skupina se věnuje třem hlavním oblastem institucionálního stravování, včetně školního stravování, a má za cíl vytvořit nástroje a pravidla, která by zajistila kvalitu této služby a umožnila využít její preventivní potenciál.

Prvním plánovaným výstupem této skupiny je Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování, která by měla zlepšit podmínky pro stravování dětí s dietními omezeními. Dalším krokem je modernizace spotřebního koše, který určuje výživové normy pro obědy ve školních jídlenách. Současná podoba spotřebního koše již neodpovídá aktuálním poznatkům v oblasti výživy, a proto se plánuje jeho aktualizace.

Reforma veřejného stravování představuje příležitost pro zemědělce, potravinářský průmysl a samotné strávníky. Spolupráce různých resortů a zřizovatelů školních jídelen je klíčem k úspěšné implementaci této reformy.

Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen přineslo důležitou platformu pro diskuzi a sdílení osvědčených postupů v oblasti školního stravování, s cílem zlepšit zdraví a výživu dětí a mládeže v České republice.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram