Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Po šesti řádných termínech spouští Scio přihlašování na dodatečný termín Národních srovnávacích zkoušek (20. 8.). Vybrané fakulty se jej rozhodly využít zejména pro uchazeče z Ukrajiny.

Speciálně pro ukrajinské zájemce o studium na českých a slovenských fakultách připravilo Scio pro srpnový termín Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) také variantu v ukrajinském jazyce. „Chceme tím vyjít vstříc ukrajinským uprchlíkům i fakultám při realizaci přijímacího řízení,“ vysvětluje Eliška Hloupá Sovová, vedoucí studia připravujícího NSZ. „Těmto uchazečům navíc nabízíme zkoušky zcela bez poplatků. Je to další z kroků, kterým se snažíme maximálně pomoci těm, kteří byli zasaženi ruskou invazí na Ukrajině,“ dodává.

Čistě pro uchazeče z Ukrajiny nabízí srpnový termín například Fakulta architektury ČVUT v Praze. „Počet přijímaných ukrajinských uprchlíků předem neurčujeme, bude záležet především na výsledcích samotných uchazečů. Studenty budeme přijímat do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus. Podmínky jsme mírně upravili, především z důvodu časové úspory. Neslevujeme z našich požadavků, ale snažíme se o zjednodušení a urychlení procesu přijímacího řízení,“ říká Jiří Šrubař, proděkan fakulty pro pedagogickou činnost. 

Srpnový termín slouží zároveň jako součást druhých kol přijímacích řízení řady fakult v Česku i na Slovensku. „Srpnový termín NSZ je určen pro zájemce o studium zdravotnických programů Porodní asistence a obě formy studia Všeobecného ošetřovatelství. Uchazeči musí absolvovat test z biologie,“ přibližuje Pavla Lečbychová, vedoucí studijního oddělení Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Pokud obdržíme akreditaci na nový bakalářský program Zdravotně sociální péče, využijeme i test Obecných studijních předpokladů,“ dodává. 

Zájemci se mohou na srpnový termín, který proběhne 20. srpna, hlásit již nyní, a to přes svůj osobní profil na webových stránkách Scio. Vybrat si mohou stejně jako u řádných termínů NSZ mezi prezenční formou zkoušky a její online variantou. K dispozici jsou testy Obecných studijních předpokladů (OSP) a jejich ukrajinská, slovenská (VŠP) a anglická varianta (GAP), dále zkoušky z přírodních věd. 

Společnost Scio se do pomoci Ukrajině aktivně zapojuje již od začátku ruské agrese. Přes Člověka v tísni poslala finanční pomoc na konto SOS Ukrajina a další přes účet organizace Post Bellum. Zároveň Ukrajincům nabízí bezplatnou pomoc s výukou češtiny a přes web Shkola.cz propojuje české školy a školky s ukrajinskými dětmi a studenty. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram