Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Školy chtějí energetické úspory. Praha jejich snahu podpoří

01. 02. 2021 - Pražský inovační institut

V březnu loňského roku Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 146. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, podporovaného z Fondu soudržnosti EU. Na základě této výzvy si mohou vlastníci veřejných budov samostatně zažádat o finanční prostředky ve formě nevratné podpory především v rámci energetických úspor.

Konkrétně se jedná o výstavbu zdrojů elektřiny a tepla využívajících obnovitelné zdroje energie, vybudování systémů řízeného větrání s rekuperací ve školách a využití potenciálu energetických úspor zlepšením tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb a zefektivnění technických zařízení budov (zdrojů tepla, systémů vytápění, ohřevu vody, vnitřního osvětlení atd.).

Na základě předložené výzvy pražské školy vytvoří investiční projekty, v rámci kterých sníží nepříznivé dopady svého provozu na životní prostředí. Díky penězům z Evropské unie provedeme úpravy pro potřeby energetických úspor s důrazem na naše klima. V průběhu let 2022 až 2023 počítáme se zapojením až několika desítek středních škol a investicemi v řádech stovek milionů korun.  Ačkoliv po celé zemi vládne koronavirus, klimatická změna se nezastavila a je třeba se na ní nadále připravovat a snažit se ji mírnit,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Jednotlivé školy zřízené hlavním městem si po schválení Souhlasného stanoviska s realizací projektu podaly své žádosti na Státní fond životního prostředí. Školy pak na základě schválené žádosti obdrží od Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsledek, zda budou projektové záměry podpořeny a v jaké výši, bude znám přibližně v polovině letošního roku.

Základní výše podpory je odstupňována 30–50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo teplé vody je výše podpory 40–60 % ze způsobilých výdajů projektu a u instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje maximálně výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů. Při realizacích nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 %.

Spolufinancování projektů ze strany hlavního města Prahy bude zajištěno prostřednictvím vlastních finančních zdrojů hlavního města v rámci investiční akce Energetické úspory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram