Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Šest nadějných vědců obdrželo Ceny grantové agentury Univerzity Karlovy

21. 11. 2023 - Vincenc Novák

V pátek 17. listopadu se u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva konalo ve Velké aule Karolina slavnostní udělení Cen grantové agentury Univerzity Karlovy. Ocenění si odnesla šestice studentů, respektive absolventů, doktorského studia.

Jednou z laureátek letošních cen se stala Alexandra Ptáková z Přírodovědecké fakulty, která získala cenu rektorky pro absolutně nejlepší vědecký projekt v rámci účelové podpory GA UK s názvem "Studium úlohy TRPC5 iontového kanálu v mechanizmech vzniku periferní bolesti indukované platinovými cytostatiky". Tato výjimečně zpracovaná studie přinesla nové poznatky o periferní neuropatii - závažné komplikaci při protinádorové léčbě na bázi platinových sloučenin.

Zdroj: Univerzita Karlova

Druhým oceněným se stal Josef Vacek z Právnické fakulty, který obdržel cenu prorektora pro vědeckou tvůrčí činnost za svůj projekt "Apelační soud a proměna jeho rozhodovací praxe v letech 1687–1727". Vacek díky svému náročnému výzkumu dokázal přinést nové poznatky o fungování Apelačního soudu a jeho dopadu na společnost. Ve svém projektu také vyvrátil tezi o horším postavení žen v trestní justici a potvrdil postupnou racionalizaci soudnictví projevující se ve snižujícím se počtu dehonestujících a mrzačících trestů.

Zdroj: Univerzita Karlova

Cenu předsedy Grantové rady zase získal Jiří Doležal z Matematicko-fyzikální fakulty za projekt "Mapování fotonově-fyzikálních jevů na jednotlivých molekulách pomocí rastrovací sondy". Doležal ve svém projektu úspěšně řešil téma, jež patří na špičku současného fyzikálního výzkumu. Projekt se věnoval fotonově-fyzikálním jevům na atomární úrovni a jeho výsledky jednoznačně přispěly k prohloubení znalostí v tomto oboru. Unikátní závěry tohoto výzkumu byly publikovány v pěti článcích v časopisech s vysokým IF. Jedná se například o ACS Nano či Nature Communications.

Zdroj: Univerzita Karlova

Další tři projekty obdržely Čestná uznánÍ Grantové rady. Jejich laureáty se stali Jindřich Charvát z 1. lékařské fakulty, Ondřej Horáček z Farmaceutické fakulty a Zdeněk Kasner z Matematicko-fyzikální fakulty.

Zdroj úvodního obrázku: Univerzita Karlova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram