Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Růst počtu učitelských úvazků a mezd v regionálním školství: Analýza za první tři čtvrtletí roku 2023

09. 12. 2023 - Šimon Hauser

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vykázalo regionální školství výrazný nárůst počtu úvazků učitelů, přičemž zároveň došlo ke zvýšení jejich průměrného platu o 2,6 %. Tato dynamika odráží klíčové trendy v oblasti vzdělávání, které se projevují v různých úrovních školství, přičemž nepedagogičtí zaměstnanci zaznamenali největší meziroční nárůst platů a mezd.

Rostoucí počet úvazků učitelů

Podle nedávných statistik z prvních tří čtvrtletí letošního roku zaznamenalo regionální školství významný vzestup v počtu úvazků učitelů. Tento nárůst byl přibližně o 2,6 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022. Zvláštní pozornost si zaslouží i skutečnost, že základní a mateřské školy byly svědky zvýšení počtu úvazků o 3 %, resp. 1,9 %.

S celkovým počtem úvazků přesahujícím 157 tisíc bylo vynaloženo na mzdy a platy učitelů téměř 66 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,3 %. Průměrná měsíční mzda dosáhla částky 46 590 Kč, což znamená nárůst o 2,6 % ve srovnání s předchozím rokem.

Růst mezd i u nepedagogických zaměstnanců

Významným trendem byl také růst mezd a platů nepedagogických zaměstnanců, kteří zaznamenali meziroční nárůst o 10,5 %. Průměrná měsíční částka dosáhla 27 331 Kč, zahrnující jak tarifní složky, tak i platy vedoucích zaměstnanců.

Omezený pokles počtu dětí a žáků

Přestože celkový počet žáků a dětí v regionálním školství vzrostl, konkrétně o 21 563 žáků, došlo k mírnému poklesu v mateřských a základních školách. V mateřských školách klesl počet dětí o 4 714, zatímco ve základních školách bylo o 7 432 žáků méně. Tento pokles kompenzoval výrazný nárůst žáků ve středních školách.

Regionální školství v prvních třech čtvrtletích roku 2023 zažívá dynamický vývoj s růstem úvazků učitelů a nárůstem mezd především u nepedagogických zaměstnanců. Tato data jsou klíčová pro širší diskuzi o financování školství a jeho udržitelnosti v budoucnosti.

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram