Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rozšíření středoškolských kapacit v Praze: Více míst pro žáky na gymnáziích a odborných školách

15. 08. 2023 - Šimon Hauser

Praha se chystá zvýšit kapacitu na středních školách, aby zajistila větší počet míst pro žáky gymnázií a odborných středních škol. Z informačního dokumentu, který byl schválen městskými radními, vyplývá, že od září se očekává nárůst kapacity na čtyřletých gymnáziích o 240 žáků v meziročním srovnání. Pro ostatní středoškolské obory bude vytvořeno 360 nových míst. Tato opatření jsou odpovědí na narůstající poptávku po středoškolském vzdělání v metropoli.

V průběhu školního roku 2022/2023 bylo v rámci čtyřletých gymnázií nabídnuto 1680 míst ve 56 třídách, zatímco odborné střední školy disponovaly 10 500 místy ve 420 třídách. V souladu s nově schváleným dokumentem se kapacita gymnázií zvýší na 1920 míst rozložených do 64 tříd, zatímco odborné střední školy budou nabízet 10 800 míst v 432 třídách. Výše uvedená čísla počítají s průměrnou třídní obsazeností 25 žáků, ovšem ve specifických oborech může být tato obsazenost vyšší.

Podle dostupných informací bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) požádáno o výjimku na zvýšení maximálního počtu žáků v prvních ročnících na 54 středních školách, které jsou řízeny hlavním městem. To vedlo k navýšení celkového počtu míst o 543.

I přes rostoucí poptávku a snahy magistrátu o rozšíření kapacit středních škol, nedošlo k žádosti o mimořádné navýšení kapacity na čtyřletých gymnáziích. Důvodem je fakt, že stávající kapacity škol byly již vyčerpány, a to zahrnuje školní prostory, výukovou organizaci a personální obsazení, jak uvádí oficiální dokument.

Kromě toho byla na červnovém zasedání městských zastupitelů schválena finanční rezerva pro rozšiřování kapacity základních a středních škol. Suma v řádu miliard bude alokována pro budoucí projekty, které zahrnují nejen stavbu nových škol, ale také využití existujících budov, a to jak ve vlastnictví města, tak soukromých vlastníků.

V rámci spolupráce se soukromými partnery byl magistrátem vybrán projekt společnosti FINEP Holešovice, která nabídla vhodnou nemovitost pro školské účely. Předpokládá se, že podmínky pro stravování a sportovní aktivity budou řádně zajištěny. V rámci městského majetku jsou pro školní účely vytipovány také nemovitosti Dominikánský dvůr v Praze 4 a Brandejsův statek v Suchdole.

Kromě toho se město snaží o úpravu hygienických požadavků na učební prostory středních škol, aby bylo možné adaptovat stávající budovy pro školní účely. Tyto změny, které mají nabýt platnosti v říjnu, byly dohodnuty s představiteli státních institucí. Tento krok má být klíčovým faktorem v usnadnění rozšiřování kapacity středních škol a optimalizaci využití dostupných budov.

Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram