Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rektor VŠE Petr Dvořák vyzval Miroslava Ševčíka k rezignaci

14. 03. 2023 - Vincenc Novák

Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák se včera osobně setkal s děkanem Národohospodářské fakulty doc. Miroslavem Ševčíkem. Objasnil mu, v čem podle něj děkan dlouhodobě poškozuje zájem VŠE a vyzval ho, aby v zájmu školy na funkci děkana rezignoval.

Ševčík se při sobotní demonstraci na Václavském náměstí dostal do hloučku lidí, kteří se pokusili násilně vniknout do budovy Národního muzea a strhnout ukrajinskou vlajku. Děkan řekl, že se do davu před muzeem dostal náhodou. Po konci Ševčíka v čele fakulty vyzývají bývalí i současní studenti.

Rektor Petr Dvořák uvedl, že za výzvami k odchodu Ševčíka nestojí pouze jeho účast na sobotní protivládní demonstraci. Rektor si byl vědom již jistých výhrad, které vyvstaly při Ševčíkově jmenování do funkce děkana, zároveň však respektoval rozhodnutí Akademického senátu Národohospodářské fakulty. Ten doc. Ševčíka zvolil a navrhl na funkci děkana. Dvořák však již v době jeho jmenování dal jasně najevo, jaké chování bude od vedoucích pracovníků VŠE požadovat.

Podle rektora bylo v rozporu s těmito zásadami již Ševčíkovo aktivní zapojení do demonstrací na podzim 2022, které bylo provázeno nevhodnými výroky napadajícími některé veřejně činné osoby. Dvořák své stanovisko sdělil jak formou tiskových zpráv, tak opakovaně a důrazně i přímo děkanovi. Rektor také požádal o svolání mimořádného zasedání AS NF, kde s tímto stanoviskem seznámil i členy akademického senátu fakulty. Od akademického senátu NF a pana docenta Ševčíka byl ujištěn, že nebude muset takovou situaci znovu řešit.

Ševčíkova účast na sobotní demonstraci podle rektora ukázala, že si děkan negativní dopad těchto aktivit na VŠE nepřipouští a bez ohledu na opakovaná upozornění v nich pokračuje.

Sám rektor dle svého vyjádření nechce doc. Ševčíkovi upírat právo na shromažďování a vyjadřování. Děkan však musí při svých veřejných vystoupeních zvažovat, jaký mohou mít dopad na samotnou Vysokou školu ekonomickou. V tomto případě je jasné, že některé jeho aktivity po celou dobu Ševčíkova působení ve funkci vzbuzují oprávněně negativní reakce uvnitř akademické obce VŠE, mezi absolventy školy i v řadách odborné veřejnosti. Tím jsou objektivně poškozovány zájmy VŠE. Nic na tom nemůže změnit fakt, že tato jeho vystoupení mají pozitivní ohlas mezi části veřejnosti, jejíž postoje rektor respektuje.

Rektor Dvořák je přesvědčen, že již vyčerpal všechny možnosti, kterými se snažil přimět děkana k tomu, aby nepoškozoval zájmy školy. Nyní nevidí další možnosti, jak by mohl zamezit poškozování zájmů VŠE, a proto se rozhodl vyzvat děkana k rezignaci. Rektor dnešek svolal vedení VŠE.

Zdroj: VŠE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram