Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Radní hlavního města schválili projekt na inovace na pražských školách za 555 milionů korun

31. 08. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Téměř 80 středních a vyšších odborných škol a desítky partnerů ze vzdělávacího sektoru se zapojí do realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 (iKAP 2) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který plynule navazuje na čerstvě úspěšně ukončený projekt Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství. Ten byl realizován od května roku 2018 do konce května 2021, rovněž z podpory Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu iKAP 2 je podpořit intervence naplánované v aktuálním znění krajského akčního plánu pro období let 2020 až 2023. Díky celému spektru podpůrných aktivit a pedagogických intervencí dojde ke zvýšení kvality vzdělávání na území Prahy, růstu kompetencí pedagogických pracovníků, lepšímu síťování škol, přenosu dobré praxe a v neposlední řadě budou podporovány aktivity, které vedou k vytvoření a další podpoře motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem. Aktivity projektu reagují na vybrané potřeby identifikované v rámci klíčových témat Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy.

„V rámci projektu budou nadále vznikat například tzv. polytechnická hnízda, která nabízejí zcela novou koncepci polytechnické výchovy, nebo nová Centra interaktivní výuky, která pražským pedagogům umožní realizovat vyučovací hodiny za využití technického vybavení multimediálních tříd. Kromě materiálního vybavení ale půjde největší finanční alokace hlavně na vzdělávání pedagogů a kariérové poradenství pro žáky. Vznikne například Ředitelská akademie, která bude vzdělávat současný i budoucí školský management, mentoringový systém pro juniorní i seniorní učitele, ale i třeba inkubátor studentských startupů,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Hlavním nositelem úkolů spojených s realizací projektu bude kromě hl. m. Prahy také Hospodářská komora hl. m. Prahy, která v pozici partnera s finančním příspěvkem obsáhne značnou část odborných aktivit projektu. Předpokládaná výše spoluúčasti ve výši 5 % činí necelých 28 milionů korun z rozpočtu hl. m. Prahy.

Fotografie od uživatele RODNAE Productions ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram