Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rada EU přijala 6 klíčových dokumentů pro posílení vzdělávání, mládeže a sportu

14. 12. 2023 - Aneta Havránková

V rámci zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) ve dnech 23. a 24. listopadu bylo schváleno šest klíčových dokumentů, podporujících evropskou spolupráci v oblastech vzdělávání, mládeže a sportu.

Vzdělávání: Digitalizace, Evropské hodnoty a demokratické občanství

V oblasti vzdělávání byly schváleny tři dokumenty, které zdůrazňují význam rozvoje evropských hodnot a demokratického občanství. Závěry Rady o přínosu vzdělávání a odborné přípravy kladou důraz na rozvoj občanské výchovy a sounáležitosti na všech úrovních. Další dvě doporučení se zaměřují na klíčové faktory úspěšného digitálního vzdělávání, včetně strategického přístupu, koordinace na národní úrovni, budování kapacit a investic do kvalitního digitálního vzdělávání.

Doporučení o lepším poskytování digitálních dovedností

Další doporučení podporuje poskytování digitálních dovedností ve všech fázích vzdělávání a pro všechny občany EU. Klade důraz na národní strategie, identifikaci priorit a podporu základních i pokročilých dovedností. Evropská komise spustí pilotní ověření European Digital Skills Certificate, aby zajistila standardy pro osvědčení získaných dovedností.

Podpora žen ve sportu a rovnost

Ministři se rovněž věnovali rovnosti žen ve sportu. Závěry Rady zdůrazňují potřebu zajištění bezpečných, inkluzivních a rovných podmínek včetně stejného ohodnocení za práci. Dokument také poukazuje na nedostatečnou reprezentaci žen ve sportu a vyzývá k zvýšení podílu žen v řídících funkcích, prevenci obtěžování a podporu mediálního pokrytí bez genderových stereotypů.

Mládež a duševní zdraví

V oblasti mládeže byly přijaty Závěry o komplexním přístupu k duševnímu zdraví mladých lidí, které vycházejí z Evropské strategie pro mládež. Dokument se zaměřuje na prevenci a zajištění přístupu ke službám péče o duševní zdraví. Další Závěry se věnují podpoře začleňování mládeže v rozhodovacích procesech politik EU, s důrazem na účast mladých lidí v politickém procesu.

Zdroj: DZS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram