Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Průzkum: Kvalita českého školství

04. 12. 2023 - Aneta Havránková

Podle nedávného průzkumu, provedeného v září a říjnu 2023 na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky ve věku 18 až 65 let, se ukázalo, že hodnocení kvality vzdělávacího systému není jednotné. Třetina respondentů ji označuje za dobrou, zatímco další třetina ji hodnotí jako špatnou. Zároveň se třetina oslovených nevyjádřila jasně, což naznačuje rozmanitost názorů v této oblasti.

Zjištění z průzkumu ukazují, že zásadním problémem podle veřejnosti jsou zastaralé učební osnovy, na něž poukázalo přibližně 40 % respondentů. Zajímavým trendem je také vnímání nedostatečné podpory pro kritické myšlení, zvídavost a rozvoj všeobecných dovedností ve školních osnovách. Naopak, pozitivně byla hodnocena výuka základních dovedností.

Rozdíly ve vnímání kvality vzdělávacího systému jsou patrné v různých skupinách obyvatel. Starší generace a jedinci s vyšším vzděláním častěji vyjadřují pozitivní pohledy na systém. Rodiče dětí ve věku školní povinnosti obecně vnímají kvalitu školství pozitivněji než lidé bez školou povinných dětí.

Kromě toho průzkum zkoumal vnímání současných problémů vzdělávacího systému. Přeplněné třídy, nedostatečné financování, nedostatečná odborná příprava učitelů a omezené využívání technologií byly mezi hlavními výzvami identifikovanými respondenty.

Co se týče role umělé inteligence (AI) ve vzdělávání, většina lidí si myslí, že učitelé by měli být proškoleni v této oblasti. Téměř 70 % respondentů považuje za důležité, aby učitelé byli schopni studenty školit v používání AI. Zároveň však třetina respondentů vyjádřila názor, že používání umělé inteligence ve školách by mělo být zakázáno.

Zdroj: IPSOS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram