Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Proč na českých školách chybí výuka finanční gramotnosti?

07. 06. 2023 - Šimon Hauser

Finanční gramotnost je schopnost rozumět a spravovat své finance, plánovat rozpočet, šetřit a investovat, rozpoznat rizika a podvody a chránit se před předlužením. Je to důležitá dovednost pro každého člověka, která ovlivňuje jeho životní úroveň, prosperitu a spokojenost.

Přesto se finanční gramotnosti na českých školách systematicky nevěnuje a chybí k tomu také učebnice a další učební pomůcky. Výuka finanční gramotnosti je sice povinnou součástí vzdělávání na základních školách od roku 2013 a na středních školách od roku 2007, ale není dostatečně kvalitní, zajímavá a praktická. Žáci a studenti nemají dostatek informací a zkušeností ze světa peněz, které by jim pomohly v budoucím životě.

Proč je tomu tak? Existuje několik možných důvodů:

  • Nedostatek motivace a zájmu ze strany učitelů i žáků. Učitelé nemají dostatek času, prostředků a podpory pro výuku finanční gramotnosti. Žáci nevidí smysl a užitek této výuky pro svou současnou i budoucí situaci.
  • Nedostatek metodického materiálu a pomůcek pro výuku finanční gramotnosti. Neexistuje jednotný rámcový vzdělávací program ani standardy pro finanční gramotnost. Učitelé musí hledat nebo tvořit vlastní materiály, které nejsou dostupné, aktuální ani kvalitní.
  • Nedostatek spolupráce mezi školami, státem, neziskovým sektorem a soukromým sektorem. Výuka finanční gramotnosti by měla být multidisciplinární a propojená s reálným životem. Školy by měly spolupracovat s odborníky z praxe, s institucemi jako ČNB, MFČR nebo ČSOB, s neziskovými organizacemi jako yourchance o.p.s. nebo EFPA, s médii a s rodiči.

Jak tedy zlepšit situaci? Některé kroky již byly učiněny nebo jsou plánovány:

  • Ministerstvo financí chce změnit přístup k výuce finanční gramotnosti a nově ji zacílit i na seniory, nezaměstnané nebo lidi z vyloučených lokalit. Do kurzů zapojí i policisty a sociální pracovníky, kteří budou moci poradit občanům ohroženým podvodnými nabídkami nebo předlužením.
  • Ministerstvo financí také připravuje nové testování toho, jak lidé klíčovým pojmům o financích rozumějí. Testování by mělo proběhnout na začátku příštího roku a mělo by ukázat úroveň finanční gramotnosti obyvatel ČR.
  • Některé neziskové organizace nabízejí projekty finančního vzdělávání pro školy i veřejnost. Například yourchance o.p.s. provozuje program Finanční gramotnost do škol, který podporuje rozvoj finančně gramotné mladé generace. Program nabízí metodickou podporu učitelům, vytváří výukové materiály a pomůcky, pořádá semináře a soutěže pro žáky a studenty.

Finanční gramotnost je klíčovou dovedností pro 21. století, která umožňuje lidem lépe hospodařit se svými penězi, plánovat svou budoucnost a chránit se před riziky předlužení nebo podvodu. Výuka finanční gramotnosti na základních školách je proto nezbytná pro rozvoj kompetencí žáků v této oblasti. Školy by měly využívat dostupné zdroje a podporu, které jim nabízejí různé organizace a instituce zabývající se finančním vzděláváním. Výuka finanční gramotnosti by měla být zajímavá, interaktivní a praktická, aby žáci pochopili význam a užitek finanční gramotnosti pro svůj osobní i profesní život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram