Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Prezident v Karolinu jmenoval nové profesory

21. 06. 2023 - Vincenc Novák

Prezident Petr Pavel jmenoval v historické budově Karolina na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 93 nových profesorek a profesorů, 87 z nich si jmenovací dekrety převzalo osobně.

Prezident ve svém úvodním projevu uvedl, že přebírání profesorských dekretů na tak významném místě považuje za podtržení významu a důležitosti slavnostního momentu. "Udělení profesorského titulu je oceněním schopností těch, kteří se na cestě vedy a vysokoškolského vzdělání dostali nejdál. Věřím, že každý z vás bude příspěvkem k tomu, aby byly české vysoké školy místem příležitostí, kde mohou mladí a talentovaní lidé rozvíjet své schopnost," řekl Pavel.

Slavnostního aktu se zúčastnil také ministr školství Mikuláš Bek /STAN/, který s poukazem na přístup bývalého prezidenta Miloše Zemana Petru Pavlovi poděkoval za to, že se rozhodl jmenovat i profesory, k jejichž jmenování se minulá hlava státu stavěla odmítavě. Vyzdvihl také význam univerzitní autonomie, která je v mezinárodním srovnání naprosto výjimečná.

Sám jsem jako bývalý rektor, jako ministr školství i jako akademik, byť dnes jen na zlomek úvazku, rozhodným stoupencem těchto svobod a vidím v nich i do budoucna nejen záruku svobody výuky a bádání, ale také jednu z významných opor demokratického směřování naší země. Se svobodou je ovšem vždy bytostně spojena odpovědnost. Univerzity připravují statisíce studentů na další život, hospodaří s miliardovými rozpočty a jsou významnými investory, kteří mění tvář svých měst, uvedl ve svém vystoupení Mikuláš Bek.

Seznam nově jmenovaných profesorek a profesorů:

doc. Ing. Petra BAJEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Technologie potravin
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie

doc. MUDr. Peter BALÁŽ, PhD.
pro obor: Chirurgické obory
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Chirurgická klinika; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Cévní klinika  

doc. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie

doc. Ing. Zdenko BOBOVSKÝ, PhD.
pro obor: Řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky

doc. Mgr. Renata CORNEJO, Ph.D.
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky

doc. Mgr. Radek ČECH, Ph.D.
pro obor: Český jazyk
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyk

doc. Ing. Jan ČECHAL, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut

doc. MUDr. Věra ČERTÍKOVÁ CHÁBOVÁ, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika nefrologie; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. MUDr. Petr DULÍČEK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IV. interní hematologická klinika; Fakultní nemocnice v Hradci Králové

doc. Ing. Karel DUŠEK, Ph.D.
pro obor: Materiály a technologie pro elektrotechniku
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie

doc. Ing. Jan ELIÁŠ, Ph.D.
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky

doc. JUDr. PhDr. David ELISCHER, Ph.D.
pro obor: Občanské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva

doc. PhDr. et Ing. Jiří FAJT, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
 

doc. Ing. Roman GEBAUER, Ph.D.
pro obor: Fytologie lesa
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

doc. Ing. Petr GIRG, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky

doc. Ing. arch. Jana GREGOROVÁ, PhD.
pro obor: Architektura a urbanismus
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebna fakulta

doc. Ing. Silvie HEVIÁNKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Úpravnictví
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra environmentálního inženýrství

doc. MUDr. Robert HOLAJ, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu; Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

doc. Ing. Marcel HONZA, Dr.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Akademie věd ČR, Ústav biologie obratlovců

doc. MUDr. Milan HROMÁDKA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Fakultní nemocnice Plzeň, Kardiologická klinika

doc. Mgr. Martin HRUBÝ, Ph.D.
pro obor: Makromolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Akademie věd ČR, Ústav makromolekulární chemie

doc. Ing. Pavel HUTAŘ, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství; Akademie věd ČR, Ústav fyziky materiálů

doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
pro obor: Vodní hospodářství a vodní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb

doc. Ing. Ondřej JANKOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Anorganická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav anorganické chemie

doc. Ing. Miroslav JURSÍK, Ph.D.
pro obor: Obecná produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie a rostlinné produkce

doc. MUDr. Ivana KACEROVSKÁ MUSILOVÁ, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Porodnická a gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Petr KALA, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Interní kardiologická klinika

doc. Mgr. art. Helena KAUPOVÁ
pro obor: Hudební umění - zpěv
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra zpěvu a operní režie

doc. Mgr. Karel KLEISNER, Ph.D.
pro obor: Filosofie a dějiny přírodních věd
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních věd

doc. Ing. Václav KLIKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra matematiky

doc. Mgr. A. Lenka KLODOVÁ, Ph.D.
pro obor: Výtvarná tvorba
na návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Ateliér tělového designu

doc. Ing. Radim KOCICH, Ph.D.
pro obor: Výrobní a materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická, Katedra tváření materiálu

Ing. Pavel KOČOVSKÝ, CSc.
pro obor: Organická chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemie

doc. PhDr. Ota KONRÁD, Ph.D.
pro obor: Moderní dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií

doc. Mgr. Kamil KOPECKÝ, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury

doc. Ing. Jozef KRAJČOVIČ, Ph.D.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

doc. PhDr. Mgr. Lenka KRÁMSKÁ, Ph.D.
pro obor: Psychologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Nemocnice Na Homolce, Oddělení klinické psychologie

PD Ing. Petr KRTIL, CSc.
pro obor: Anorganická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Akademie věd ČR, Ústav fyzikální chemie

doc. RNDr. Martin KRUŽÍK, Ph.D.
pro obor: Matematika – matematické modelování a numerická matematika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra fyziky

doc. JUDr. Filip KŘEPELKA, Ph.D.
pro obor: Právo Evropské unie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Právnická univerzita, Katedra mezinárodního a evropského práva

doc. Ing. Šárka LABOUTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie

doc. PhDr. Miloslav LAPKA, CSc.
pro obor: Regionální a sociální rozvoj
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra regionálního managementu

doc. MUDr. Břetislav LIPOVÝ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Klinika popálenin a plastické chirurgie

doc. Ing. Mgr. Petra MAREŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
působí: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra ekonomie

doc. RNDr. Pavel MATĚJÍČEK, Ph.D.
pro obor: Makromolekulární chemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie

doc. RNDr. Filip MATĚJKA, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy

doc. MUDr. Jiří MATĚJKA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

doc. Ing. Radomil MATOUŠEK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky

doc. Ing. Jiří MIKYŠKA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra matematiky

doc. B. Tech. Rajesh Kumar MISHRA, Ph.D.
pro obor: Technika a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra materiálu a strojírenské technologie

doc. Mgr. Aleš MRÁČEK, Ph.D.
pro obor: Výrobní a materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav fyziky a materiálového inženýrství

doc. PhDr. Jana MYNÁŘOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav starého Předního východu

doc. Dr. Virginie NAZABAL
pro obor: Chemie a technologie anorganických materiálů
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra polygrafie a fotofyziky

doc. Ing. Jan NEČAS, Ph.D.
pro obor: Úpravnictví
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti

doc. RNDr. Ivan OŠŤÁDAL, CSc.
pro obor: Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy

doc. PharmDr. Jitka PALICH FUČÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav imunologie

doc. MVDr. Miroslava PALÍKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
na návrh Vědecké rady Veterinární univerzity Brno
působí: Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel

doc. PhDr. Karel PANČOCHA, Ph.D.
pro obor: Speciální pedagogika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

doc. RNDr. Radomír PÁNEK, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: Akademie věd ČR, Ústav fyziky plazmatu

doc. Ing. Iva PETRÍKOVÁ Ph.D.
pro obor: Aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
působí: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti

doc. RNDr. Petr PIŠOFT, Ph.D.
pro obor: Meteorologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosféry

doc. Mgr. Milan POKORNÝ, Ph.D.
pro obor: Matematika – matematická analýza
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Matematický ústav

doc. Ing. Tomáš POLICAR, Ph.D.
pro obor: Rybářství
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Ústav akvakultury a ochrany vod

doc. RNDr. Pavel POSPÍŠIL, Ph.D.
pro obor: Biofyzika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra biofyziky

doc. RNDr. Petra POULOVÁ, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika
na návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové
působí: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra informatiky a kvantitativních metod

doc. PhDr. Marie RAKUŠANOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dějiny umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

doc. Mgr. MgA. Michal RATAJ, Ph.D.
pro obor: Hudební umění - skladba
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta, Katedra skladby

doc. Mgr. Vladimír REMEŠ, Ph.D.
pro obor: Zoologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie

doc. Mgr. Jan RŮŽIČKA Ph.D.
pro obor: Ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie

doc. PhDr. Marie RYANTOVÁ, CSc.
pro obor: Pomocné vědy historické
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav archivnictví a pomocných věd historických

doc. Mgr. Tomáš ŘIHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Obecná psychologie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie

doc. Ing. Michal SEDLAČÍK, Ph.D.
pro obor: Povrchové inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice
působí: Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství

doc. PhDr. Ing. Lucie SEVEROVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková a odvětvová ekonomika
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
působí: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra ekonomických teorií

doc. Martin SMOLKA
pro obor: Hudební umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění
působí: Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta, Katedra kompozice a multimediální tvorby

doc. Ing. Bc. Radoslav SOVJÁK, Ph.D., LL.M.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
působí: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum

doc. Ing. David STRNAD
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění
působí: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Kabinet tance a pohybu

doc. Dr. RNDr. David SÝKORA
pro obor: Analytická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
působí: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav analytické chemie

doc. Ing. Ondřej ŠIKULA, Ph.D.
pro obor: Pozemní stavby
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky

doc. PhDr. Pavel ŠOPÁK, Ph.D.
pro obor: Architektura a urbanismus
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie architektury

doc. MgA. Vratislav ŠRÁMEK
pro obor: Dramatická umění
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
působí: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra alternativního a loutkového divadla

doc. MUDr. Pavel ŠTOURAČ, Ph.D.
pro obor: Neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Neurologická klinika; Fakultní nemocnice Brno

doc. Ing. Liběna TETŘEVOVÁ, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
působí: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra ekonomiky a managementu

doc. MUDr. Michal TOMČÍK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Revmatologický ústav

doc. RNDr. Michal TOMŠOVSKÝ, Ph.D.
pro obor: Ochrana lesa a myslivost
na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně
působí: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti

doc. RNDr. Robert VÁCHA, Ph.D.
pro obor: Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut

doc. Ing. Marek VEČEŘ, Ph.D.
pro obor: Konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
působí: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická, Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů

doc. Ing. Jan VIMMR, Ph.D.
pro obor: Mechanika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
působí: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky

doc. Mgr. Radek VODIČKA, Ph.D.
pro obor: Lékařská genetika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
působí: Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav lékařské genetiky 

Ing. Martin VOHRALÍK, Ph.D. et Ph.D.
pro obor: Matematika – matematické modelování a numerická matematika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Centre Inria de Paris

doc. Mgr. Tomáš WEISS, M.A., Ph.D.
pro obor: Mezinárodní teritoriální studia
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra evropských studií

doc. Ing. Jiří ZACH, Ph.D.
pro obor: Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
působí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců 

doc. MUDr. Helena ŽEMLIČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská imunologie a mikrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy
působí: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav mikrobiologie

RNDr. Stanislav ŽIVNÝ, M.Sc., D.Phil.
pro obor: Informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity
působí: University of Oxford, Computer Science

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram