Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přání ke Dni učitelů

26. 03. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Vážené paní ředitelky a paní učitelky, páni ředitelé, páni učitelé a další pracovníci pražských škol,

v neděli 28. března oslavíme výročí narození Učitele národů – Jana Amose Komenského, které se každoročně slaví jako Den učitelů. Je proto na místě, abychom Vám poděkovali za Vaši práci v tomto školním roce.

Podobně jako ten minulý jej, bohužel, významně ovlivnila pandemie koronaviru. Přechod na distanční výuku je pro naše školství výraznou zatěžkávací zkouškou; drtivá většina z Vás se jí ale zhostila se ctí. Za to Vám patří nejen náš dík, ale i respekt za schopnost improvizace a flexibility při zkoušení zcela nových technik výuky, na které jste se při Vašem studiu ani dosavadní praxi nemohli dopředu připravit. 

Díky Vám a Vaší přípravě se dnes, až na některé výjimky, na které ale nesmíme zapomínat, děti ze všech ročníků a stupňů škol zapojují do online výuky a jejich vzdělávací proces je sice ztížen, nikoliv ale přerušen.

Po zbytek školního roku musíme mít dva hlavní cíle, na které se společně budeme soustředit. Zaprvé je třeba pečovat u dětí i u Vás - pedagogů -  o duševní zdraví. Všichni chápeme potřebu naplňovat alespoň bazálně učební plány; musí se však také zajistit psychická pohoda žákyň a žáků, kteří protiepidemická opatření snášejí ještě hůře než my dospělí. Mysleme na to, prosím, i při dalším plánování výuky. 

Zadruhé musíme všichni napnout síly k tomu, aby se co největší počet žáků ještě v tomto školním roce fyzicky vrátil do školních lavic. Socializace mezi svými vrstevníky je totiž aspektem školní docházky, na který jsme možná dříve tolik nemysleli, ale jenž se nyní ukázal jako zcela klíčový. I zde trpí nyní děti a mládež více než my. 

Věřím, že oba cíle se nám společně, především díky Vaší dlouhodobě skvělé pedagogické práci, podaří v tomto školním roce naplnit, a že se brzy zase všichni ve školách setkáme.

S úctou a srdečným díky,

Vít Šimral, PhD et PhD

Člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram