Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha zahájila projekt inovací ve vzdělávání, cílí na podporu učitelů a ředitelů pražských základních a středních škol

07. 09. 2021 - Pražský inovační institut

Praha bude rozvíjet inovace ve vzdělávání na základních a středních školách na území hlavního města. Jde například o výuku žáků s odlišným mateřským jazykem či speciálními vzdělávacími potřebami, podporu odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky či ředitelskou akademii. Aktivity budou součástí rozsáhlého dvouletého projektu s názvem implementace Krajského akčního plánu II -  Inovace ve vzdělávání (iKAP II - Inovace). Právě inovace zamýšlené v projektu iKAP II napřímo podpoří učitele a ředitele škol. Pracuje na nich tým odborníků z Pražského inovačního institutu. Projekt byl schválen Radou hl. města Prahy.

Projekt iKAP II – Inovace je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.Začal 1. června letošního roku a potrvá do 30. listopadu 2023.Projekt zohledňuje potřeby samotných škol, ale také priority Strategie vzdělávací politiky 2030 a Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu.

„Cílem projektu je podpořit intervence naplánované v aktuálním znění Krajského akčního plánu. Jedná se například o vybudování dalších Center interaktivní výuky, které jsou páteří moderní sítě učeben v pražských středních školách. Odborné školy v rámci pražského vzdělávání také dostávají novou roli. Stávají se centry celoživotního vzdělávání, čímž nám pomohou reagovat na očekávaný nárůst nezaměstnanosti v post-covidové ekonomice. Nezapomínáme ale ani na výuku základních polytechnických dovedností u nejmenších dětí nebo na podporu síťování škol a předávání dobré praxe napříč školami,” uvádí pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

“Projekt iKAP II – Inovace je důležitou součástí systému řízení změn ve vzdělávání a jsme moc rádi, že se do jeho realizace zapojila široká řada partnerů s jedinečným know–how a zkušenostmi při práci se školami. Všechny nás spojuje zájem o individuální potřeby lidí působících ve školství a hlavně zájem o to, jak je naplnit, abychom dosáhli cílů, které si daly nejen samotné školy, ale také cílů vzdělávací politiky. Naší společnou motivací je přispívat ke kvalitě školství v Praze,” říká projektový manažer iKAP II Petr Valenta.

V současné době se aktualizuje projektový plán a na září se připravují podpisy partnerských smluv. Většina aktivit partnerů projektu iKAP II se spustí na podzim. Projekt iKAP II spolupracuje s 41 partnery, z toho 23 hlavními subjekty. Kromě Pražského inovačního institutu jsou mezi nimi například Člověk v tísni, Post Bellum, ČVUT i některá pražská gymnázia a střední školy. Post Bellum již toto léto v rámci projektu iKAP II realizovalo divadelní dílny.

iKAP II podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka.

„Částka, kterou projekt předpokládá, přesahuje 300 milionů korun a primárně bude čerpána na vzdělávání pedagogů v nových formách výuky a v nových dovednostech, zároveň ale zvládneme investovat do IT ve školních učebnách nebo do rozvoje podnikatelských schopností studentů. Do obou projektů iKAP, tedy “Inovace” i “Udržitelnost”, se zapojí více než stovka partnerů v oblasti vzdělávání, ale i v oblastech digitalizace, rozvoje open-source, zelené infrastruktury nebo podpory podnikání. Věřím, že pražské školy a učitelé této šance využijí a oba projekty kvalitu pražského vzdělávání výrazně posunou,” doplňuje radní Vít Šimral.

“Ze zkušenosti víme, že nejdůležitější fází řízení změn, je realizace strategických opatření. Při ní dochází ke změnám zavedených procesů, postupů a praxí. Projekt iKAP II – Inovace je z tohoto pohledu zásadní, protože pomáhá přímo ve školách ředitelům a učitelům dělat věci jinak, než dosud. Tak, aby prostředí školy, podmínky práce pedagogů i podmínky pro učení žáků byly ještě lepší a postupně se zlepšovaly i výsledky vzdělávání a kvalita škol,” dodává Petr Valenta.

Fotografie od uživatele ThisIsEngineering ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram