Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pražští radní dnes odsouhlasili vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022. Program se zaměřuje na sedm tematických okruhů s celkovou finanční alokací 13 milionů korun. Například se jedná o podporu dalšího vzdělávání pražských učitelů v IT nebo v anglickém jazyce.

Program podpory celoměstského vzdělávání vychází z tezí obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 až 2024. „Snahou Prahy je dlouhodobě se profilovat jako centrum vzdělanosti i inovací a zároveň neustále zvyšovat úroveň vzdělání svých obyvatel. Úkolem veřejného sektoru je hlavně podporovat a koordinovat inovační snahy, které rostou zezdola a nesnažit se naordinovat striktní limity inovačních agend, jež by mohly přerůst v sociální inženýrství. Proto jsou grantové programy jedním z ideálních nástrojů takové politiky. Namísto vymýšlení zlepšení od stolu je lepší podpořit něco, co je odzkoušené a funguje,” uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral.

Prvním tematickým okruhem je Opatření podporující rozvoj vzdělanosti, spolupráci s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi i nestátními neziskovými organizacemi. Zároveň podporuje i vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol nebo školských zařízení. Druhý okruh se zaměřuje na podporu vědomostních a uměleckých soutěží dětí, žáků a studentů.

Třetím Opatřením je podpora rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Čtvrtým je potom podpora vzdělávání seniorů na území hl. m. Prahy a pátým je otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi hlavního města. Šestý tematický okruh je FOND SOLIDARITY a zaměřuje na prevenci sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hl. m. Prahy. Poslední sedmé Opatření je na podporu vzdělávání informatiky a anglického jazyka u učitelů na základních školách.

Fotografie od uživatele Max Fischer ze služby Pexels

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram