Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha úspěšně dokončila 57 projektů v hodnotě 377 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu

08. 12. 2023 - Šimon Hauser

Pražské městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy a městské organizace oznámily úspěšné dokončení 57 projektů v období 2022-2023, zaměřených na adaptaci na změnu klimatu. Celková hodnota těchto projektů dosahuje výše 377 milionů korun.

Iniciativa je součástí implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pro období 2020-2024. Do realizace projektů bylo zapojeno celkem 51 městských částí, 14 organizací a společností hlavního města Prahy a tři odbory pražského magistrátu. Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán, Jana Komrsková, prezentovala každoroční zprávu o naplňování této strategie Radě hl. m. Prahy.

Více keřů i vodních ploch

Projekty se zaměřují na rozsáhlou škálu opatření v rámci adaptace na klimatickou změnu, zahrnující výsadbu stromů a keřů, údržbu a obnovu zeleně, revitalizaci vodních ploch a toků, obnovu cest, alejí a parků, projekty pro zadržování vody v krajině a zlepšení mikroklimatu, a také implementaci protipovodňových opatření.

Pracovní skupina pro adaptaci na změnu klimatu, vytvořená v rámci Komise Rady hl. m. Prahy pro klima, pečlivě hodnotí projekty z hlediska cílů Strategie adaptace, aktuálnosti a přínosů. Do Zásobníku bylo zařazeno 75 nových projektů a 24 záměrů, čímž se celkový počet projektů a záměrů zvýšil na 324, představující hodnotu více než 12 miliard korun.

Zařazení projektu do Zásobníku nezaručuje automaticky finanční podporu z rozpočtu hlavního města. Projektový tým Strategie adaptace sleduje možnosti získání dotací a informuje garanty projektů o možnostech spolufinancování, včetně prostředků z Evropské unie a Národního programu Životní prostředí.

Aktuální Zásobník projektů je veřejně dostupný na portálu adaptacepraha.cz, kde proběhly úpravy pro zvýšení přehlednosti. Nově přidaná interaktivní mapa umožňuje filtrovat projektové karty podle lokality, garanta, zaměření a stavu, což zvyšuje transparentnost a přístupnost informací o projektech pro veřejnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram