Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha schválila novou vyhlášku o školských obvodech pro nadcházející školní rok

18. 01. 2024 - Šimon Hauser

Rada hlavního města Prahy minulý týden schválila návrh nové obecně závazné vyhlášky týkající se školských obvodů základních škol pro následující školní rok. Tato změna je motivována převážně vznikem nových ulic v rámci aktuální bytové výstavby, úpravami v názvech ulic a požadavky městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech. Navrhovaný dokument nyní postoupí k schválení Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které se setká na lednovém zasedání.

Změna stávajícího obecně závazného předpisu je nezbytná do doby zahájení zápisů do prvních tříd základních škol v roce 2024. Magistrát hlavního města Prahy již připravil nový návrh vyhlášky, do kterého zahrnul i doručené požadavky jednotlivých městských částí. Projednávání tohoto předpisu bylo uzavřeno k 27. listopadu 2023, přičemž 19 městských částí zaslalo svá stanoviska. Z nich bylo 9 stanovisek vyhodnoceno jako připomínky.

„Letos jsme si skutečně dali záležet na tom, abychom s městskými částmi včas domluvili školní obvody pro nadcházející školní rok. Je to opravdu klíčové, aby žáci, potažmo spíše rodiče, věděli, do kterého školního obvodu spadají, ať už v rámci MŠ či ZŠ. Proto jsme opravdu intenzivně jednali s městskými částmi již v předstihu, abychom alespoň takto dokázali částečně eliminovat spádovou turistiku,” říká Antonín Klecanda /STAN/, radní hl. m. Prahy pro oblast školství.

„Tato vyhláška je dalším důkazem, že situace ve školách není současnému vedení radnice lhostejná – ať už jde o školy střední či základní, jako v tomto případě. Doufám, že to přispěje k průhlednějšímu přijímání nových žáků,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda /ODS/.

Důvodem jsou i nové ulice

Mezi hlavní důvody pro novou úpravu vyhlášky patří vznik nových ulic v důsledku další bytové výstavby v hlavním městě, změny v názvech ulic, úpravy v názvech některých škol a požadavky několika městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech.

Současný návrh vyhlášky je v souladu s právními předpisy České republiky a mezinárodními smlouvami platnými pro Českou republiku. Příprava probíhala v souladu s Pravidly pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy. Schválený návrh nahradí předchozí vyhlášku o školských obvodech základních škol, která byla platná od 1. dubna 2023.

Vzhledem k žádostem pěstounů o umístění žáků v pěstounské péči do škol mimo jejich spádovou oblast, školy těmto žádostem vyhovují a budou tak činit i nadále. I když legislativně nebylo možné tuto výjimku zahrnout do nové vyhlášky, pěstounům bude i nadále umožněno umisťovat své svěřence do preferovaných škol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram