Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha podpoří rozvoj sportovní infrastruktury, je připravena financovat 26 investičních akcí za necelých 168 milionů

06. 06. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Na základě Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 byl dnes pražskými radními projednán materiál navrhující financování 26 investičních akcí v jednotlivých městských částech, které vychází z vytvořeného zásobníku investičních projektů v oblasti rozvoje sportovní infrastruktury. Mezi ně Praha plánuje rozdělit bezmála 168 milionů korun.  Návrh ještě musí schválit zastupitelstvo.

Podmínkou pro zařazení investičního projektu do zásobníku je jeho potenciál v oblasti rozvoje sportu vyjádřený očekávanými kladnými dopady na pohybovou aktivizaci nejširší organizované i neorganizované veřejnosti a specifických cílových skupin.

„V rámci plánovaných investic do sportovní infrastruktury považuje Praha za klíčové, udržet a dále rozvíjet současnou sportovní infrastrukturu pro výkonnostní i rekreační úroveň. Je ale nutné, aby tento rozvoj byl řízen koncepčně a koordinovaně ve spolupráci jak s městskými částmi, tak s Národní sportovní agenturou,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Pro stanovení míry souladu konkrétního projektu městské části, zařazeného do zásobníku investičních projektů s Plánem rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032, byla každému přiřazena úroveň důležitosti (prioritizace) - vysoká, střední a nízká.

Mezi vysoké úrovně důležitosti jsou zahrnovány oblasti jako výstavba, obnova a modernizace školní sportovní infrastruktury, výstavba sportovišť pro výkonnostní sport, obnova stávajících sportovišť pro výkonnostní sport a podpora růstu soukromých investic do výstavby sportovišť. V rámci střední úrovně jsou definovány investiční oblasti, které mají za cíl vytvořit vhodné prostředí pro neorganizované i organizované formy sportovních aktivit rekreačně-výkonnostní úrovně, jako je například rozvoj sítě cest pro bezmotorovou dopravu, podpora výstavby a obnovy volnočasových sportovišť či instalace dočasných volnočasových sportovišť. Nízkou úrovní důležitosti byly definovány takové investiční projekty, které nesměřují přímo k naplnění cílů hl. m. Prahy, tedy ke koncepčnímu rozvoji sportovní infrastruktury a k tvorbě prostředí pro organizované i neorganizované formy sportovních aktivit. V předloženém návrhu se žádné takové projekty nevyskytují.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram