Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha mezi své domy dětí a mládeže rozdělí bezmála 18 milionů korun a podpoří jejich zájmové aktivity

14. 02. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Pražští radní dnes schválili tisk, na základě kterého hl. m. Praha rozdělí mezi 13 domů dětí a mládeže (DDM) necelých 18 milionů korun. Tato částka bude čerpána z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport a bude poskytnuta na jejich zájmové aktivity spojené s jejich činností.

„Naše domy a jejich aktivity spojené se zájmovým vzděláváním podporuje Praha každoročně. Mohou tak konkurovat jiným volnočasovým zařízením a poskytovat širokou nabídku z oblasti umělecké, sportovní i technické. Vzhledem k loňské situaci spojené s pandemií koronaviru, která značně omezila nebo zcela zakázala jejich činnost, bude letošní příspěvek použit například na výjezdové a příměstské tábory, sportovní soutěže, společenské akce a zajištění provozu volnočasových klubů či dětských parlamentů,” uvedl pražský radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

Na počátku roku 2021 DDM realizovaly své tradiční aktivity v souladu se svými vzdělávacími programy. Následně po omezení činnosti se zapojily do výroby ochranných pomůcek (výroba plastových štítů) a jejich distribuce do určených zařízení.

Z aktivit DDM byly nejvíce omezeny akce pro veřejnost, které bylo možno jen v některých případech realizovat online formou (např. Pražský filmový kufr) nebo v malém počtu v souladu s opatřeními vlády (např. Mikulášská nadílka, kde se střídaly skupiny dětí). Stejně tak se uskutečnily i některé soutěže. DDM se též zapojily do doučování dětí, které vzhledem k dlouhé distanční výuce dostatečně nezvládají učivo (Klub anonymních záškoláků). Citelné omezení zaznamenaly volnočasové kluby a dětské parlamenty. V pravidelné činnosti se v průběhu roku 2021 uplatnila již zmíněná distanční forma online způsobem, která se postupně zdokonalovala. V důsledku této situace byla finanční podpora v roce 2021 čerpána převážně na požadované zájmové aktivity DDM včetně zajištění ochranných pomůcek pro DDM.

V letošním roce budou finanční prostředky rozděleny mezi výjezdové a příměstské tábory, tábory pro děti s odlišným mateřským jazykem, volnočasové kluby, soutěže, dětské parlamenty, společenské akce, volný čas, dále projekt Sportuj po škole za školou a vzdělávání seniorů a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stejně jako tomu bylo v loňském roce, i letos se čerpání bude odvíjet od aktuální situace v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření nemoci covid-19.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram