Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Praha finančně podpoří náročnou obnovu objektu Gymnázia Jana Patočky

09. 05. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Radou hl. m. Prahy byl dnes odsouhlasen záměr veřejné zakázky na rekonstrukci vnitřních prostor Gymnázia prof. Jana Patočky v Praze 1. Financování bude pro roky 2022-2027 hrazeno z rozpočtu hl. m. Prahy v předpokládané výši přes 12 milionů korun bez DPH.

„S problémy nedostatečných kapacit v pražských školách se potýkáme dlouhodobě a prioritně se zaměřujeme na jejich řešení. Prostřednictvím těchto plánovaných investičních akcí, které vycházejí z nezbytně nutné potřeby rozšiřovat či renovovat stávající prostory budov, chceme co nejlépe pokrýt zvyšující se poptávku po vzdělání na našich středních školách. Jedná se především o akce typu přestavby či vestavby jako je tomu i u Gymnázia profesora Jana Patočky, kde je důvodem realizace takovéto rozsáhlé finanční zakázky kompletní rekonstrukce školy a rozšíření jejích prostorových kapacit,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral. 

Konkrétně se jedná se o rekonstrukci stávajících vnitřních prostor, vestavbu atria s tělocvičnou na hlavním dvoře budovy, vestavbu podkroví nebo vertikální přístavbu v prostoru menšího jihozápadního dvora. 

Obnova vnitřních prostor školy zahrnuje úpravu vnitřních dispozic, rekonstrukci povrchů nebo výstavbu nových sociálních zařízení. V nově vybudovaném prostoru atria bude zase umístěna tělocvična a nad ní zastřešené foyer. Tělocvična bude navržena s vysokým stropem a bude vybudována přes dvě podlaží. Zvýší se tak kapacita pro výuku tělesné výchovy, která je v současné době nedostatečná a je řešena pronájmy v jiných prostorách. Vzniklé foyer nad nově vybudovanou tělocvičnou bude sloužit pro trávení volného času mezi vyučovacími hodinami a dále ke komunitnímu setkávání žáků, učitelů a také pro veřejné akce pořádané školou.

Vestavbou podkroví potom vzniknou nové prostory pro výuku a potřebné sociální a administrativní zázemí školy. Vzhledem k podkrovní vestavbě bude rovněž nutné vybudovat výtah, díky čemuž bude škola nově bezbariérová. Rekonstrukce zahrnuje v neposlední řadě i výměnu vnitřních instalací školy.

Nově vybudované prostory nahradí učebny a zázemí, které si v současnosti škola musí pronajímat v okolí. Přesuny mezi dvěma pracovišti jsou dlouhodobě neúnosné, jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram