Na základě uzavřeného memoranda funguje od roku 2019 spolupráce mezi hlavním městem Prahou a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DOFE). Cílem spolupráce je podporovat volnočasové aktivity a pomoci v získávání dovedností pro budoucí život a kariéru mladých lidí. Na základě pozitivních zkušeností proto radní hl. m. Prahy dnes rozhodli memorandum prodloužit až do roku 2026 a zapojit do spolupráce více škol. 

V současné době je v Praze do programu DOFE zapojeno 30 organizací. „Toto číslo každoročně roste a je to dáno především pozitivními reakcemi ze strany zapojených škol. Našim cílem je i nadále podporovat intervence naplánované v Krajském akčním plánu vzdělávání, jako je například pořízení technického vybavení nebo vzdělávání pedagogů, učitelů odborného výcviku a odborných předmětů. Odborné školy v rámci pražského vzdělávání dostávají novou roli a stávají se centry celoživotního vzdělávání,”uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral. 

V plánu je zapojit do programu další školy, a to především školy odborné, které díky tomu mohou usnadnit svým pedagogům nalézt si cestu ke svým žákům a současně je vést k zájmu o své okolí a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 

V rámci memoranda není přímo financována organizace DOFE, ale je školám umožněno účastnit se jejich programu na základě vlastního uvážení a rozhodnutí. Finanční prostředky slouží školám pro jejich potřeby, například ve formě pořízení expedičního vybavení nebo pomůcek. Do konce letošního dubna hlavní město poslalo svým příspěvkovým organizacím přes 400 tisíc korun.