Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podpora udržitelného rozvoje prostřednictvím kvalitního vzdělání

10. 04. 2024 - Šimon Hauser

V posunu směrem k udržitelnější budoucnosti hraje vzdělání klíčovou roli. To si uvědomuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které se stalo partnerem dalšího ročníku prestižních Cen SDGs. Tyto ceny již od roku 2017 vyhlašuje Asociace společenské odpovědnosti a vedle MŠMT je také podporují Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo životního prostředí.

Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (SDGs), přijatých všemi členskými zeměmi Organizace spojených národů (OSN) v roce 2015, tvoří rámec pro budoucí akce směřující k dosažení udržitelnějšího a spravedlivějšího světa. Mezi tyto cíle patří například zajištění kvalitního vzdělání, boj proti nerovnostem a zlepšení zdraví a kvality života.

V tomto kontextu se stává spolupráce MŠMT s Cenami SDGs klíčovým krokem k podpoře iniciativ, jež směřují k dosažení těchto cílů. Ocenění podporuje a vyzdvihuje projekty a aktivity, které přispívají k udržitelnému rozvoji, ať už ve školním prostředí, ve společnosti nebo na globální úrovni.

Projekty, které podporují jednotlivé cíle udržitelného rozvoje, je možné přihlašovat do konce dubna 2024 prostřednictvím oficiální webové stránky www.cenysdgs.cz. Ceny nejenže ocení úspěchy a snahy jednotlivců a organizací, ale také slouží jako platforma pro sdílení osvědčených postupů a inspirace pro další kroky v podpoře udržitelného rozvoje. Ocenění budou předána vítězům na slavnostním galavečeru v Černínském paláci dne 3. října 2024.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram