Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podpora letních táborů a dobrovolnictví ze strany MŠMT

06. 07. 2024 - Michaela Kratochvílová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytlo v tomto roce přes 200 milionů korun v rámci všech dotačních výzev zaměřených na práci s dětmi a mládeží. Tyto prostředky jsou především určeny na celoroční aktivity pro organizované i neorganizované děti a mládež. Část této dotace, přibližně pět procent, využívají některé organizace na pořádání letních dětských táborů. V loňském roce bylo s využitím dotací MŠMT realizováno přes 700 letních táborů.

Podmínkou pro čerpání dotace MŠMT na letní tábory je kvalifikace hlavních vedoucích dle požadavků ministerstva, což zahrnuje získání osvědčení o profesní kvalifikaci „Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže“ dle Národní soustavy kvalifikací. V letošním roce se zvýšil počet držitelů těchto osvědčení, což dokládá, že MŠMT i mládežnické organizace kladou velký důraz na to, aby vedoucí dětských táborů a kolektivů měli dostatečné kompetence potvrzené standardizovaným systémem.

Další profesní kvalifikace v oblasti práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání zahrnují například koordinátora dobrovolníků, samostatného vedoucího volnočasových aktivit dětí a mládeže a garanta bezpečnosti pro práci s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Největší podíl na počtu zapojených dětí v pravidelné činnosti mají organizace jako Junák – český skaut, Mladí hasiči a Asociace turistických oddílů mládeže. Mnoho vedoucích na táborech těchto organizací jsou dobrovolníci, kteří s dětmi pracují celoročně. V loňském roce bylo do těchto aktivit zapojeno přes 54 tisíc dobrovolníků a podpořeno téměř 227 tisíc dětí a mladých lidí do 26 let.

Ministerstvo podporuje dobrovolnictví

MŠMT dlouhodobě podporuje dobrovolnictví v oblasti práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání, zejména prostřednictvím vzdělávání dobrovolníků. O významu dobrovolníků svědčí nedávné šetření Českého statistického úřadu z druhé poloviny loňského roku, které ukázalo, že do dobrovolnictví se zapojil každý pátý respondent, což představuje více než 1 662 tisíc obyvatel České republiky ve věku 15 a více let. Ekonomická hodnota dobrovolnictví, přepočtená na rok, ukazuje, že dobrovolníci přispěli společnosti částkou přes 47 miliard korun.

Mezi dobrovolníky převažovalo organizované dobrovolnictví (přibližně 57 %), do kterého patří i spolky pracující s dětmi a mládeží ve volném čase. Děti a mládež tvoří druhou největší skupinu osob, na které se dobrovolnická činnost zaměřuje. Mimoškolní činnost, vzdělávání a pohybové aktivity zaujímají významné místo mezi sledovanými dobrovolnickými aktivitami.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram