Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Podnikání při studiu? Skvělý nápad!

16. 10. 2023 - Helena Doležalová

Možná patříte mezi studenty, kteří by jednou rádi podnikali, ale věděli jste, že právě teď je ten nejlepší čas?

Jako student máte při podnikání spoustu výhod. Ty je možné čerpat pokud jste starší osmnácti let a mladší dvaceti šesti let, studujete (v případě střední školy se musí jednat o prezenční studium), jste trestně bezúhonní a nemáte daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně či Správě sociálního zabezpečení.

Živnosti můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny – ohlašovací a koncesované. Studenti si nejčastěji zakládají živnosti ohlašovací, konkrétně živnosti volné. Do této skupiny řadíme například velkoobchod a maloobchod, poradenské služby, průvodcovské služby, překladatelství, pořádání akcí, marketing a nebo třeba fotografování.

Založení volné živnosti není vůbec nic složitého. Stačí navštívit živnostenský úřad, s sebou vzít výpis z trestního rejstříku, potvrzení o studiu a zaplatit poplatek tisíc korun. Na úřadu je vám přiděleno IČO (identifikační číslo osoby) a v tento moment můžeme začít fakturovat své služby nebo výrobky.

První a zároveň i největší výhodou je odpuštění platby měsíčních záloh na zdravotní pojištění první rok podnikání. Po skončení kalendářního roku musíte podat zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích, dle kterého vám bude vypočítána měsíční záloha pro příští rok. Vzhledem k tomu, že jste evidován jako student, nemusíte platit minimální měsíční zálohy.

Sociální pojištění je Vám také první rok prominuto. Na konci roku, stejně jako u zdravotního pojištění, se odesílá přehled o příjmech a výdajích na Správu sociálního zabezpečení, ale pokud roční příjem nepřesáhne 96 777 Kč, není potřeba platit zálohy ani v nadcházejícím roce.

Problém by mohl nastat, pokud se rozhodnete ukončit nebo pozastavit studium, v tomto případě se skutečnost oznamuje všem příslušným úřadům do 8 dnů od ukončení a vaše činnost se automaticky stává činností hlavní. Ztrácíte tak všechny výhody spojené s vedlejší činností a slevu na studenta.

Po skončení účetního období máte povinnost podat daňové přiznání. Daňový základ je rozdíl mezi příjmy a výdaji (mohou být buď skutečné nebo paušální). Z daňového základu snadno spočítáte daň, která je pro OSVČ 15 %. Posledním krokem je od daně odečíst slevy – na poplatníka, studenta a případně další.

Ačkoli to ze začátku může být složité, má to opravdu nespočet výhod. Získáte cenné zkušenosti, které vám mohou pomoci v budoucí kariéře, a pravděpodobně také náskok před svými vrstevníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram