Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Od ledna nás čeká snižování poměru učitelů a žáků

15. 10. 2023 - Aneta Havránková

MŠMT plánuje revidovat vyhlášku, která má zabrzdit růst počtu učitelů a dalšího personálu ve školách. Tato změna by měla nabýt účinnosti již od ledna 2024. Školám, kterým by tento krok mohl uškodit pak ministerstvo nabídne granty. Konkrétní podoba této úpravy je však v tuto chvíli stále předmětem diskuzí.

Ministr školství Mikuláš Bek /STAN/ uvedl: "V současné době zkoumáme různé možnosti, jak zastavit růst personálních nároků v našem školství. V posledních letech jsme každoročně zaznamenali požadavek na 7 000 nových pedagogických pozic, což se nám zdá vzhledem k počtu dětí na jednoho učitele zbytečné, zejména pokud srovnáváme s vyspělými zeměmi. Naším cílem není snižovat počet učitelů a pedagogů, ale nastavit maximální mez." Dále také podotkl, že je nutné přehodnotit systém financování škol.

Ministerstvo momentálně připravuje návrhy na změnu financování škol, včetně počtu státem financovaných hodin na třídu a na učitele. Tyto návrhy budou tento týden diskutovány s různými školskými organizacemi, a konečné rozhodnutí by mělo být známo v následujícím týdnu. Změna souvisí s regulací maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti, které jsou financovány ze státního rozpočtu.

Změna se dotkne stovek škol

Bek nespecifikoval počet vzdělávacích institucí, které by mohla tato změna ovlivnit, ale mluvil o stovkách škol, které se budou muset přizpůsobit novým pravidlům. Budou ale zohledněna specifika středoškolských programů a různých typů škol. Zdůraznil také, že cílem je nastavit maximální mez a ne dramaticky omezovat počty, a přislíbil pomoc školám, které překročí nový limit. Ministerstvo školství plánuje kompenzovat školám tento krok také z rozpočtu pro rok 2024.

Ministr dále poukázal na růst rozpočtu pro školství v minulých letech, který zahrnoval nejen zvýšení platů učitelů, ale také nárůst počtu pedagogických pracovníků. Počet učitelů se zvyšoval rychleji než počet žáků, což vedlo ke snížení počtu žáků na učitele. V OECD byl průměrný poměr třináct žáků na učitele, zatímco v Česku pouze deset.

Data OECD ukazují, že snižování počtu žáků na učitele je trendem i v jiných zemích. V Česku se tento poměr v období 2015-2021 snížil o 4,9 procenta, zatímco v OECD průměrně o 5,6 procenta. Tento trend byl způsoben rychlým nárůstem pedagogických pracovníků v zahraničí.

Ministerstvo školství také usiluje o efektivnější provoz škol tím, že motivuje školy ke spolupráci a spojování do větších celků, což by jim umožnilo lépe využít pracovních sil učitelů a asistentů pedagoga.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram