Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nový systém hodnocení vzdělávacích příležitostí má pomoci k lepší orientaci

21. 12. 2020 - Pražský inovační institut

Rada hl. m. Prahy dnes schválila návrh smlouvy s Pražským inovačním institutem o zajištění služeb pro zavedení systému hodnocení vzdělávacích příležitostí formou vertikální spolupráce, takzvané in-house. Její součástí budou například analyticko-výzkumná šetření mezi pražskými školami, vytvoření systému hodnocení vzdělávacích příležitostí či online nástroj, který umožní široké veřejnosti sdílet zkušenosti. Partnerem projektu je Národní pedagogický institut. 

V dubnu letošního roku Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020–2024. Pražský inovační institut plánuje tuto koncepci systematicky naplňovat. Během léta 2020 tak společně s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy zpracoval Školskou inkluzivní koncepci kraje hl. m. Prahy, kterou následně schválila Rada hl. m. Prahy. V rámci přípravy ředitelé zřizovaných škol požadovali zavedení systému evaluace a hodnocení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jak uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral, na trhu je velká nabídka kurzů pro učitele, ředitele, ale je problém se v ní zorientovat: 

„Hlavním problémem je to, že není systematicky řešeno vyhodnocování dopadů a chybí jednotná metodika pro hodnocení kurzů. Sdílení zkušeností o kurzech probíhá pouze na úrovni školy či mezi řediteli spřátelených škol a zprávy o absolvovaných kurzech mají formální charakter. Toto zjištění koresponduje s předcházejícími zjištěními v rámci například mezinárodního výzkumu OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018.“

Řešením je vytvoření systému hodnocení vzdělávacích příležitostí uživateli vzdělávacích kurzů. Návrhu řešení budou předcházet analyticko-výzkumné závěry ze šetření mezi pražskými školami (evaluace systému a návrhu metodiky). Během aplikační fáze bude připraven online nástroj, který umožní široké sdílení zkušeností, hodnocení kvality a dopadu a významně přispěje k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků hlavního města na další vzdělávání pedagogů. Na vytváření systému hodnocení se bude podílet také Národní pedagogický institut.

„Další vzdělávání pedagogů je jedním z klíčových prvků rozvoje vzdělávání a spoléhá se na něj ve všech strategických dokumentech. Přitom ale doposud neexistuje způsob, jak hodnověrně rozpoznat úroveň a přínos mezi mnoha tisíci nabídek, které ředitelům škol či učitelům neustále přicházejí. Akreditace těchto možností ze strany MŠMT je v tomto okamžiku čistě formální. Vzhledem k tomu, že na národní úrovni je těžké takový nástroj vytvořit, Praha může být první, kdo ho – v použitelné podobě - bude mít," uvedl ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous.

Díky spolupráci se Středočeským krajem by se podle něj takový nástroj mohl začít využívat celoplošně.

„Agenda dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je zároveň jedním z hlavních pilířů počínající spolupráce s novou politickou reprezentací Středočeského kraje a bude součástí plánovaného Memoranda o spolupráci mezi Prahou a Středočeským krajem. Jeho schválení se předpokládá na přelomu prosince 2020 a ledna 2021,“ dodal radní Vít Šimral. 

Nastavování smlouvy a projektu probíhalo ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy a externí advokátní kanceláří Holec, Zuska & partneři a na straně druhé s Pražským inovačním institutem. Délka trvání služby byla stanovena na základě rozvržení projektu do etap (evaluace, metodika, vytvoření online nástroje, pilotní ověření, podpora) na patnáct měsíců. Rozpočet byl sestaven dle nákladů Pražského inovačního institutu na členy výzkumného týmu (evaluace, metodika) a IT specialistů pro tvorbu online nástroje. Celková cena za služby činí 4 785 500 korun bez DPH za všechny etapy projektu. V první fázi bude realizována evaluace a metodika. Následně bude detailně naceněn a blíže představen online nástroj, a to i s ohledem na uživatelské požadavky. Po odsouhlasení ze strany zadavatele bude spuštěna realizace 2. etapy, návrh a spuštění pilotního provozu online nástroje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram