Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Neziskové organizace mohou zažádat o dotace na doučování znevýhodněných žáků

13. 04. 2023 - Aneta Havránková

Ministerstvo školství, mládeže tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním. O příspěvek mohou žádat všechny nestátní neziskové organizace, jež se specialuzují na práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží.

Žádosti na rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz a je potřeba je vyplnit nejpozději do 8. května 2023. Dotaci je možné žádat na individuální a skupinové doučování žáků základních a středních škol a na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč.

Dotace jsou určené pro žáky s sociálním znevýhodněním, kteří by jinak neměli finanční prostředky na kvalitní doučování. Hlavním účelem programu je realizace individuálního i skupinového doučování, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci.

K žádosti je třeba popsat projekt, kde vysvětlíte, jak bude doučování probíhat. Dále je nutné přiložit tyto náležitosti:

  1. Potvrzení o vedení bankovního účtu
  2. Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů
  3. Uplný výpis z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (PDF), ne starší než 3 měsíce

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie Next Generation EU. Organizace, které grant získají, jsou pak povinné zajistit každému žákovi alespoň deset vyučovacích hodin a být pravidelně v kontaktu s jeho zákonnými zástupci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram