Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nároky rodičů na školy se za poslední dekádu významně proměnily

17. 03. 2021 - Pražský inovační institut

Pro rodiče současných školáků je nejdůležitější přístup učitelů a kvalita vzdělávání jejich dětí. Vyplývá to z průzkumu PAQ Research, který pro Nadaci České spořitelny a EDUin připravil sociolog Daniel Prokop a jeho tým. Ten zmapoval, jak rodiče s odstupem desetiletí hodnotí vzdělávání svých dětí, jaké kvality očekávají od učitelů a co by měla podle nich škola dětem především dát. Před deseti lety rodiče přitom nejvíce oceňovali vybavení škol moderními technologiemi. Studie se také v souvislosti s pandemií zaměřila na aktuální změny v názorech rodičů v průběhu loňského roku.

Téměř tři čtvrtiny rodičů jsou s výukou dětí spokojeny. Od roku 2009 ale zároveň o třetinu stoupl počet rodičů žáků devátých ročníků, kteří jsou ke kvalitě českých škol kritičtí. Obecně panuje větší spokojenost s výukou na prvním stupni, než na tom druhém (81 procent vs. 68 procent). Pandemie koronaviru zlepšila názor rodičů na kvalitu českého základního školství. Tu považovalo za dobrou přes 80 procent dotázaných, v listopadu loňského roku konkrétně 82 procent oproti úrovni 72 procent před pandemií. Posun v názorech nastal již v dubnu, tedy na začátku pandemie a následně zůstával poměrně konstantní.

Zaměření škol jen na znalosti už dětem nestačí

Rodiče silně vnímají, že cíle základního vzdělávání musí zrcadlit proměnlivý svět na začátku třetí dekády 21. století a že zaměření jen na znalosti již dnešním dětem nebude stačit. Mezi pět nejdůležitějších cílů vzdělávání řadí schopnost pracovat s informacemi, vytvářet si a obhajovat vlastní názory a pracovat s vlastními slabými a silnými stránkami. Příprava na zkoušky, získání praktických dovedností, ale do jisté míry i získání odborných znalostí z co nejvíce oborů nejsou už vnímány jako nejdůležitější, ale neměly by být úplně opomíjeny.

„Ve vnímání cílů základního školství dochází v desetiletém odstupu k podstatnému obratu. Priority se mění a není proto divu, že rodiče reflektují rychlý vývoj 21. století a od základního vzdělání čím dál tím více požadují osvojení si měkkých dovednosti před tvrdými,“ řekl Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu.

Jaká je ideální škola podle rodičů?

Osm z deseti rodičů se domnívá, že je to taková, na které pracují učitelé s vysokými lidskými a morálními kvalitami a spravedlivým přístupem. Dvě třetiny rodičů si nejvíce cení odborné kvality učitelů a za důležitou považují dobrou atmosféru a vztahy mezi žáky. Nejméně důležité je vybavení školy moderní technikou (uvedlo 38 procent dotázaných) a prestiž instituce (31 procent respondentů).

„Na odbornou připravenost a výkon se více orientují rodiče s dětmi na víceletých gymnáziích a ve výběrových třídách – v rámci nich ale ještě častěji ti, kteří mají sami střední vzdělání s maturitou a spíše tradičnější představy o škole. Rodiče vysokoškoláci již více zdůrazňují ‚měkké‘ kvality školy – důraz na vztahy, atmosféru a přístup k žákům. To může v budoucnu hypoteticky ovlivnit poptávku po specifických typech škol – směrem k větší míře komunitnosti. Rodiče z nižších socioekonomických skupin (bez maturity, špatná finanční situace) jsou typičtí tím, že – více než oba dva zmíněné vzdělávací rozměry – akcentují prestiž a zázemí školy,“ zdůrazňuje spoluautor výzkumu Michal Kunc.

V otázce ideálního učitele se téměř 80 procent respondentů shoduje, že největší kvalitou učitele je včasný zásah proti šikaně a umění látku dobře vysvětlovat na příkladech. Dobří učitelé by podle 68 procent rodičů měli v žácích umět probudit touhu po vzdělávání a spolupráci. Méně než polovina rodičů považuje za důležitou odbornost nebo komunikaci.

„Zajímavé je, že rodiče dětí z výběrových tříd sice požadují modernizaci výuky a výuku nových kompetencí, ale pořád jsou zaměřeni na výkon. Jsou tedy progresivní z hlediska obsahu učiva, ale ne způsobu výuky. U rodičů z nižších socioekonomických skupin a u rodičů dětí, které navštěvují nevýběrovou základní školu, se naopak mísí požadavky na rozvíjení potenciálu slabších dětí, a zároveň konzervativní představy o učiteli jako autoritativním expertovi,“ uvedl k výsledkům další z autorů studie, Daniel Prokop.

Jaká kritéria jsou nejdůležitější při výběru základní školy?

Přes 60 procent rodičů žáků základních škol zvolilo pro své děti nejbližší školu, která byla k dispozici. Necelá pětina rodičů dala při výběru na zkušenosti jejich známých a desetina rodičů vybrala školu na základě srovnání dojmů z vlastních návštěv výuky v dostupných školách. U sedmi procent rodičů nehrála roli vzdálenost školy a hledalo skutečně výběrovou školu i za cenu dojíždění.

Celá studie je k dispozici zde: Vnímání kvality základních škol (eduin.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram