Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT: Setkání se zástupci asociací ohledně implementace strategie 2030+

17. 05. 2024 - Aneta Havránková

Zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se v pondělí 13. května sešli s odbornými asociacemi a partnery v oblasti školství a vzdělávání, aby prodiskutovali plánované aktivity a kroky, které povedou k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023–2027. Jedná se o kroky, jejichž cílem je modernizace českého školství.

Již začátkem roku 2024 MŠMT spustilo další fázi implementace Strategie vzdělávací politiky České republiky až do roku 2030+. Tento krok se uskutečnil prostřednictvím realizace opatření obsažených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy pro období let 2023–2027. Z pokynů ministra Mikuláše Beka /STAN/ bylo vytvořeno devět expertních pracovních skupin, které mají na starosti samotnou implementaci. Dále byl ustaven implementační výbor, jehož členy jsou náměstek Jiří Nantl, vrchní ředitel sekce Jan Mareš a státní tajemník Ondřej Andrys.

Jednou z hlavních priorit MŠMT pro rok 2024 je dokončení revize rámcových vzdělávacích programů jak pro předškolní, tak pro základní vzdělávání. K tomu patří i prezentace představených změn veřejnosti. MŠMT si uvědomuje, že modernizace obsahu vzdělávání závisí na jeho akceptaci ve společnosti jako celku. Proto se soustředí i na aktivity pro rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků. Ministerstvo klade důraz na kvalitní přípravu budoucích pedagogů, což zahrnuje reformu pregraduální přípravy, a také podporu nových učitelů a ředitelů škol, kteří jsou považováni za lídry ve svém oboru.

„Základním dokumentem pro školství, který má velkou dlouhodobou podporu odborné veřejnosti a lidí v terénu – a za to všem patří dík, je Strategie 2030+. Její vize a cíle se týkají zejména hodnotových změn a kulturně-sociálních preferencí, a proto vyžadují dlouhodobější intervence. Proto je ale také nutné slyšet z terénu, co je nejvíce potřeba. Pro MŠMT je důležitá zpětná vazba, aby priority energie a sil umělo alokovat co nejlépe,“ nechal se slyšet náměstek Nantl.

Změny středoškolského studia

Významným prvkem Strategie je transformace středoškolského studia. MŠMT směřuje k předložení návrhu nové oborové soustavy pro středoškolské studium do konce tohoto roku. Dne 28. května 2024 se také uskuteční odborná diskuse ohledně testování uchazečů o střední vzdělávání, zaměřená na zhodnocení digitalizace a případné úpravy funkcionality systému přijímacího řízení.

Další důležitou oblastí je snižování nerovností a poskytování podpory pro všechny žáky bez ohledu na jejich zázemí. Vedle dvou specifických pracovních skupin, které se zaměřují především na model financování a podporu nejzranitelnějších škol a žáků, je cílem skupiny na podporu a řízení škol spuštění modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic. Tento model, financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský, má být zahájen letos. Mezi cíle patří i podpora dětí a žáků, kteří mluví jiným mateřským jazykem, a také péče o duševní zdraví a podpora zdravého pohybu dětí. Ministerstvo představilo v březnu plán podpory pohybových aktivit dětí, žáků a studentů.

Během setkání s odbornými asociacemi a partnery v oblasti školství a vzdělávání se objevilo mnoho dotazů a připomínek týkajících se začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami nebo žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Tyto otázky se týkaly možných úprav kurikula, specifik přijímacího řízení nebo hodnocení výsledků vzdělávání a možnosti přechodu dětí na další stupeň vzdělávání. Školy samy požadovaly jednotný přístup k podpoře těchto žáků. Tato debata rovněž zahrnovala přípravu pedagogů pro předškolní vzdělávání a jejich profesní rozvoj. Zástupkyně asociace středních pedagogických škol také vyzdvihla novou pozici provázejícího učitele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram