Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT se snaží zabránit vyčleňování romských studentů

14. 05. 2024 - Aneta Havránková

Zástupci působící v oblasti záležitostí romské menšiny, lidských práv a dalších institucí se na konci dubn setkali na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby informovali o aktuálním vývoji souvisejícím s vykonáním rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D.H. a ostatní proti České republice. Náměstek ministra školství Jiří Nantl představil plán opatření, která má MŠMT přijmout v následujících dvou letech. Tyto kroky zahrnují podporu škol, reformu poradenského systému a etnickou desegregaci. Hlavním cílem je snížit zastoupení romských žáků ve speciálních školách a třídách, a také v etnicky segregovaných školách.

Již v březnu na jednání Výboru ministrů Rady Evropy ve Štrasburku představil náměstek ministra Jiří Nantl opatření a tzv. akční plán. Ten byl vypracován ve spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, která spadá pod Ministerstvo spravedlnosti. Opatření související s Rozsudkem D.H. a dalšími, vydanými v listopadu 2007, se zaměřují na tři hlavní oblasti: podporu škol, reformu poradenského systému a etnickou desegregaci.

Konkrétně budou prováděna opatření jako úprava financování regionálního školství a poskytnutí metodické, personální a finanční podpory škol na základě podílu žáků se sociálním znevýhodněním, jakož i zlepšení kvality a efektivity školských poradenských zařízení prostřednictvím posílení pravomocí MŠMT v jejich řízení. Důležitá je také podpora a koordinace desegregačních opatření prostřednictvím MŠMT a dalších institucí při komunikaci se školami a zřizovateli škol, kde dochází k segregovanému vzdělávání romských žáků.

Poradenské služby

Podle navrhovaných změn by měly základní a střední školy povinně zajišťovat poradenské služby, přičemž v jejich poskytování by měli participovat výchovní poradci a školní metodici prevence. V základních školách by měli na poskytování poradenských služeb spolupracovat i školní psychologové nebo speciální pedagogové. Tyto školy by měly nárok na poskytnutí služeb psychologa nebo speciálního pedagoga v poradně. Kromě toho novela zahrnuje úpravy ve financování regionálního školství.

Ministerstvo bude též spolupracovat s Národním pedagogickým institutem a výzkumnou organizací PAQ Research při vytváření a distribuci metodiky pro zřizovatele škol, která má přispět k eliminaci etnické segregace. Představitelé těchto institucí nedávno podepsali memorandum o spolupráci. Podle plánu ministerstva by jednotlivé regiony, města a obce měly tuto metodiku podporovat prostřednictvím vzdělávacích, poradenských a analytických aktivit.

Pro vytvoření prostředků na potlačení etnické segregace ve školách a pro zřizovatele škol mohou zástupci ministerstva a organizací využít například online platformu desegregace.cz. Tato webová stránka obsahuje podle úřadu více než 40 konkrétních opatření, která přispívají k zlepšení vzdělávacího prostředí a umožňují úspěch vzdělávání pro všechny studenty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram