Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT: Přehled kompetencí pro budoucí učitele

09. 11. 2023 - Aneta Havránková

Na konci října MŠMT spolu s pedagogickými fakultami a dalšími organizacemi představilo nový Kompetenční rámec pro budoucí učitele. Tento dokument je prvním svého druhu v České republice a popisuje klíčové dovednosti a znalosti, které by měli začínající učitelé mít. Tím se Česká republika zařadila mezi země OECD, které používají podobné nástroje k posilování kvality vzdělávání.

Vytvoření tohoto rámce je výsledkem spolupráce mezi MŠMT, pedagogickými fakultami, Českou školní inspekcí, a dalšími organizacemi zabývajícími se přípravou učitelů. Rámec klade důraz na profesionální dovednosti, včetně používání moderních technologií, hodnocení v průběhu výuky, vytváření bezpečného prostředí pro žáky a spolupráci mezi učiteli. Zároveň zdůrazňuje potřebu hlubšího porozumění vyučovaným předmětům a efektivního plánování a vedení vyučovacích hodin.

„Ve školách potřebujeme učitele, kteří rozumí dopadu své výuky na učení žáků a z důkazů jejich učení se sami učí. Učitele, kteří promyšleně spolupracují na svém profesním učení se svými kolegy. Profesní učení budoucích učitelů začíná při studiu na fakultě a ve školách na něj musíme umět plynule navazovat," nechal se slyšet jeden z autorů Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství, Vít Beran.

Tento rámec bude sloužit jako směrnice pro pedagogické fakulty při přípravě budoucích učitelů, a to s cílem zajistit, aby tito učitelé mohli dosahovat stanovených kompetencí. Bude také podporovat spolupráci mezi fakultami a školami různých úrovní. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží tímto krokem posílit kvalitu výuky a lépe připravit učitele na jejich náročnou a významnou roli ve společnosti.

„Národní kompetenční rámec absolventa učitelství považuji za unikátní dokument, který má ambici harmonizovat a zkvalitnit jak pregraduální, tak následné vzdělávání učitelek a učitelů v ČR. Je postaven na stejném kompetenčním pojetí jako české kurikulární dokumenty. Je formulován pozitivně (co má učitel umět, nikoli co by dělat neměl). Při jeho tvorbě spojili síly didaktici a oborově zaměření vzdělavatelé učitelů. Je novou energií pro práci se studenty i pro výzkum v oblasti přípravy učitelů. Ukazuje směr, který vzdělavatelům učitelů dlouhodobě scházel,“ řekl Tomáš Klinka, vedoucí Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Dokument navíc bude mít závazný charakter pro přípravu učitelů na pedagogických fakultách a v kvalifikačním studiu pedagogiky pro získání kvalifikace k vyučování na druhém stupni základních a středních škol. Společně s vysokými školami budou moci také instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků provádět tuto přípravu. Bude také podkladem pro pravidelné národní šetření připravenosti absolventů učitelství, které poskytne důležitá data pro další zlepšování přípravy učitelů.

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram