Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT představilo Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2023-2027

16. 12. 2023 - Aneta Havránková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) odhalilo na konferenci Strategie 2030+ "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy pro období 2023-2027". Tento koncepční plán se zaměřuje na modernizaci školství v České republice a stanovuje směr pro další čtyři roky.

Jedním z klíčových cílů Dlouhodobého záměru je přepracování oborové struktury středních škol a posílení všeobecného vzdělávání. Ministr školství, Mikuláš Bek /STAN/ zdůraznil potřebu přizpůsobit strukturu středního vzdělávání aktuálním potřebám trhu práce a společnosti. "S rostoucí poptávkou po všeobecně vzdělávacích oborech chceme dosáhnout poměru 50/50 mezi všeobecným a odborným vzděláváním a podporovat kraje v této transformaci," uvedl.

Více všeobecných oborů

Inovace oborové soustavy středního vzdělávání bude založena na vyváženém podílu všeobecně vzdělávacích oborů, včetně gymnázií a lyceí, a odborných oborů. Zároveň se plánuje zlepšení propojení vzdělávacích systémů s podporou další profesní dráhy absolventů. Praktické vyučování v odborných školách se má zkvalitnit prostřednictvím hlubší spolupráce se zaměstnavateli a implementací prvků duálního systému.

Méně nerovností

Dalším významným tématem, které záměr řeší, je nerovnost v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Nedávná mezinárodní studie PISA 2022 ukázala, že úspěch žáků v České republice stále závisí na rodinném zázemí. Ministerstvo se proto zavázalo k dalším opatřením a aktivitám zaměřeným na žáky bez dostatečné podpory.

Lepší příprava učitelů

Dlouhodobý záměr také upravuje přípravu pedagogů a školních lídrů. Kvalita pregraduální přípravy a fakult připravujících učitele je klíčová pro vzdělávání na všech úrovních škol. Reforma přípravy učitelů zahrnuje zavedení kompetenčního profilu absolventa učitelství a pravidel hodnocení jejich práce. Pedagogická praxe se více propojí se školním prostředím a umožní budoucím učitelům inspirovat se příklady dobré praxe ze zahraničí. Ministerstvo plánuje vytvořit inovovanou koncepci pregraduální přípravy pedagogických pracovníků na období 2025 až 2028.

Dlouhodobý záměr dále vytváří rámec pro dlouhodobé plány krajů a sjednocuje přístup státu a regionů, zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy a cílů České republiky. Plán bude předložen vládě k schválení ještě před Vánoci, a jeho veřejné zveřejnění je plánováno na leden 2024. S tímto odvážným krokem by Česká republika mohla posílit svou pozici v oblasti vzdělávání a odpovědět na aktuální výzvy moderní společnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram