Cookie Consent by Free Privacy Policy website

MŠMT podporuje nadané žáky

19. 04. 2023 - Tereza Benešová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v lednu vyhlásilo výzvu na podporu nadaných žáků základních a středních škol. Původně bylo alokováno 15 milionů korun, ale vzhledem k velkému zájmu byla suma navýšena o tři miliony.

Výzva je zaměřena na podporu a zvyšování kvality péče o nadané žáky ve věku 11–20 let. Zároveň je kladen důraz na inovativní projekty propojující formální a neformální vzdělávání. „Žadatelé mohou uspořádat například mimoškolní aktivity, které zvýší vědomostní úroveň této skupiny žáků nad rámec školního programu,” uvedl Jan Mareš, vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže MŠMT. 

O dotace mohly žádat nestátní neziskové organizace, střediska volného času, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Dále pak enviromentální, vzdělávací, vědecko-technické, kulturní a paměťové instituce zřízené kraji nebo Prahou. Po vyhodnocení bylo vybráno celkem 46 projektů s celkovou alokací 17,3 milionu Kč. Do těchto projektů se zapojí bezmála 11 tisíc nadaných žáků, kterým pomohou s výrazným zvýšením jejich vědomostní úrovně.

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků, kteří mají zájem zvyšovat svoji vědomostní úroveň nad rámec školních vzdělávacích programů. Dále by se organizace, které získaly dotaci, měly snažit posílit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol a podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání.

"Program prioritně podporuje organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., které zajišťují zejména nové netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků," stojí na webu MŠMT.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram