Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ministerstvo školství zveřejnilo informace pro ředitele škol pro případ stávky

24. 11. 2023 - Šimon Hauser

Ministerstvo školství zveřejnilo směrnice pro ředitele mateřských, základních a středních škol v případě eventuální stávky personálu. Odbory ve školství vyhlásily celodenní varovnou stávku na 27. listopadu s cílem dosáhnout vyššího financování školství v příštím roce. Dokument pro ředitele obsahuje informace o postupu během stávky, pracovněprávních aspektech a řešení otázek týkajících se školního stravování. Zprávu přinesla ČTK.

Stávku může iniciovat jakýkoliv zaměstnanec školy, včetně ředitele, který však plní rovněž povinnosti zaměstnavatele a nese odpovědnost za bezpečnost a zdraví na pracovišti. Aby byla plánovaná akce považována za stávku, musí být řediteli oznámena nejméně tři pracovní dny předem. Taktéž je třeba ustavit stávkový výbor, který poskytne informace o důvodech stávky, její délce, seznamu účastníků a kontaktních osobách.

Na základě poskytnutých informací pak ředitel rozhodne o provozu školy. V případě uzavření školy může vyhlásit ředitelské volno nebo přerušení provozu, přičemž ministerstvo zdůrazňuje, že ředitelské volno je určeno pro žáky, nikoli pro zaměstnance. O přerušení nebo omezení provozu školy musí být ředitel informovat zřizovatele.

Zaměstnanci, kteří se účastní stávky, nemají nárok na plat. V případě uzavření školy mohou pedagogičtí pracovníci, kteří se neúčastní stávky, vykonávat nepřímou pedagogickou činnost mimo pracoviště, například přípravu a studium. Pokud zůstane škola v provozu, ale její jídelna zůstane uzavřená, musí ředitelé zajistit náhradní oběd od jiného dodavatele nebo alternativně zajištění studených balíčků. Školy mohou také rozhodnout o poskytnutí péče o děti ve školních družinách, pokud zůstanou v provozu, a přitom zajistit stravu pro žáky.

Nedostatek financí může vést k horší kvalitě výuky

Odbory upozorňují, že nedostatek finančních prostředků ve školách by mohl vést k výraznému snížení výukových hodin a omezení možnosti třídění žáků do efektivnějších skupin. Taktéž by mohlo dojít k nárůstu počtu žáků ve třídách, omezení nabídky volitelných předmětů nebo ohrožení existence menších tříd. Odbory stávkou také protestují proti snižování platů nepedagogických pracovníků, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové, a odmítají, aby ředitelé museli hradit dávky v nemoci ze svých prostředků na platy zaměstnanců.

Podle navrhovaného rozpočtu by mělo Ministerstvo školství mít v příštím roce k dispozici 269 miliard korun, což je o 3,9 miliardy korun více než v letošním roce. Ministerstvo však projevilo zájem získat do rozpočtu dalších přibližně pět miliard korun.

Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram