Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ministerstvo prodlužuje termín pro předání zápisových lístků

10. 03. 2021 - Pražský inovační institut

Ministerstvo školství vydalo Opatření obecné povahy, na základě něhož prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku žákům, kteří se hlásí na střední školy. Původně měly školy lístky vydat do 15. března 2021, nyní mohou žáci lístky dostat až do 6. dubna 2021. Ministerstvo termín posunulo kvůli přetrvávající distanční výuce a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách. Žáci i jejich zákonní zástupci tak budou mít dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Vyzvednutí zápisového lístku sice není v současné době zakázáno, neboť je považováno za nezbytně nutný úřední úkon, ale za situace, kdy mají zaměstnanci škol co nejvíce pracovat z domova a jsou v platnosti opatření za účelem snížení mobility a setkávání osob, může být komplikované vydávání a vyzvednutí těchto lístků. Nový termín je stanoven tak, aby došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Ty jsou prozatím plánovány na čtyřleté obory ve dnech 12. a 13. dubna a na víceletá gymnázia pak 14. a 15. dubna.

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se studentem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na zájemce o denní formu studia. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 6. dubna 2021. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Opatření obecné povahy naleznete zde:

Opatření obecné povahy - prodloužení termínu, do kterého se vydávají zápisové lístky, MŠMT ČR (msmt.cz)>>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram