Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vyúčtování příspěvků v rámci Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze za školní rok 2022/2023 pro městské části HMP

26. 05. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Program se v současné době ubírá do svých posledních týdnů. K 26. 5. 2023 není informace, že by Zastupitelstvo hl. m. Prahy vyjádřilo vůli v realizaci balíčku dále pokračovat. Přesto je potřeba zmapovat pomoc poskytnutou dětem/žákům/účastníkům ve školním roce 2022/2023. K tomu je připravený formulář vytvořený v MS Excel. Tento formulář je níže ke stažení. Opravdu není cílem nějak školy zatěžovat přílišnou administrativou, ale základní údaje jsou nutné pro vyhodnocení celého programu. Formulář vychází z podoby žádosti o finanční prostředky.

Co je potřeba provést:

  • Prosíme o distribuci formulářů na školy a školská zařízení městské části, jež čerpaly jakoukoliv podporu z balíčku-školství. Vzhledem k tomu, že čerpání finančních prostředků se dle výše uvedeného usnesení ZHMP váže na školní rok a dobu výuky, znamená to, že základní školy mohou čerpat podporu do 30. 6. 2023, což je rozhodný den a mateřské školy, které jsou v provozu po dobu letních prázdnin pak mohou čerpat finanční prostředky po dobu výuky – tj. do 31. 8. 2023. Rovněž se tyto termíny týkají školských zařízení, které poskytují příslušné služby v době provozu škol (typicky například stravovací služby).
  • Veškeré formuláře za školy shromažďujte a až po získání všech údajů za městkou část, a zároveň prosíme o vyhotovení celkového přehledu za městkou část, který se zpracuje do stejného formuláře, který používají školy. Jen v názvu bude místo školy uveden název městské části a v jednotlivých položkách bude součet za každé opatření za vašich škol. Pokud městská část zřizuje jen jednu školu a bude tak existovat jen jeden vyplněný formulář, není samozřejmě nutné tvořit souhrnný přehled za městskou část.
  • Balík vyplněných formulářů ze škol a také souhrnný přehled zašlete odboru školství, mládeže a sportu MHMP prostřednictvím datové zprávy – nejpozději do 30. 9. 2023. Zcela nepovinně a jen pro naše urychlení okamžitého procesu zpracování přehledové informační zprávy pro Zastupitelstvo hl. m. Prahy je možné, veškeré podklady zaslat také na email: pavel.dvorak@praha.eu.

Sbírané údaje se týkají reálně odčerpaných finančních prostředků pod UZ 138 za celý školní rok 2022/2023 – tj. od září 2022 do konce školního roku. Cílem je získat počet jedinečně podpořených osob a celkové výdaje v jednotlivých opatřeních. Není nutné řešit v jaké době a kolik konkrétní jeden účastník požíval některou z podpor. Jde tedy opravdu o celkové náklady na jednotlivá opatření ve škole a celkový počet jedinečně podpořených osob ve škole.

KE STAŽENÍ - formulář vyúčtování:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram