Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nejčastější dotazy ohledně žádostí v projektu "UNICEF - pomoc uprchlíkům"

09. 08. 2023 - projektový manažer
 1. Je možné zasílat více žádostí v průběhu nebo je počet limitován?
  • Ano, oprávněný žadatel může podávat více žádostí, není limitován žádným maximálním počtem.
 2. Je možné účtovat zpětně?
  • Uznatelné náklady (výdaje) jsou stanoveny v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
 3. Je stanovena jednotková cena na studenta - ukrajinského uprchlíka u opatření 1.1 a 2.1?
  • Ne, u uvedených opatření není stanovena jednotková cena pro jednotlivé studenty.  
 4. Škola může požádat o příspěvek zřizovatele, který je neinvestiční. Znamená to, že je ze strany městské části povinné kofinancování? A pokud ano, v jaké výši?
  • Jedná se o příspěvek zřizovatele, který městská část obdrží od hlavního města Prahy. Kofinancování ze strany MČ není nutné.  
 5. V uvedeném seznamu obvyklých cen zařízení a vybavení nejsou uvedeny např. žákovské lavice, žákovské židle atd. Můžeme na ně získat příspěvek?
  • Ano, uvedený seznam je jen pro ukázku a rozhodně není úplný. Můžete žádat i na položky, které nejsou v tabulce uvedeny, ceny však musí být adekvátní - hospodárné. 
 6. Musí se do žádosti uvádět přesné výpočty, jak se k částce, o kterou se bude žádat, přišlo?
  • Ne, do žádosti uvádíte celkovou částku. Bližší detaily by se řešily až při případné kontrole na místě. Důležitá je hlavně evidence dokumentů spojená s náklady a získáním příspěvku od UNICEF dle podmínek metodik.
 7. Jak dlouho se čeká na rozhodnutí Magistrátu, zda bude naší žádosti vyhověno?
  • Odbor školství, mládeže a sportu zpracovává žádosti průběžně, hned po elektronickém přijetí přes datovou schránku. Žádost se následně odborem školství vyhodnotí a posléze se zasílá do Rady HMP (popř. Zastupitelstva), kde musí být schválena. Termínový kalendář zasedání obou orgánů je dostupný na adrese www.praha.eu
 8. Vybavení nábytkem se týká pouze otevření nových tříd, tj. když jsme třídy pouze kapacitně rozšiřovali dle Lex Ukrajina (např. z 25 na 28), tak se nás podpora netýká?
  • Týká. Pojem “nové třídy” je v tomto kontextu použit coby nově vybavené třídy. Na příspěvek tedy máte nárok.
 9. U opatření 2.2 a poskytování příspěvků na mimoškolní aktivity pro děti na ZŠ žádá o příspěvek přímo rodič uprchlíka? 
  • Příspěvek žádá prostřednictvím žádosti příslušná základní škola a zasílá ji na městskou část. Nemůže žádat o příspěvek samotný rodič/zákonný zástupce. Škola se může poradit s dotyčným rodičem/zákonným zástupcem, zda by měl zájem o příspěvek na tuto aktivitu, ale samotnou žádost zasílá škola na MČ.
 10. Musí počet zakoupeného nábytku odpovídat počtu ukrajinských dětí, případně lze i do tohoto počtu započítat děti např. vietnamské národnosti? 
  • Počet zakoupeného nábytku nemusí nutně odpovídat počtu ukrajinských dětí (např. židle). V žádosti je uvedena kolonka Předpokládaný počet podpořených osob (ukr. národnost) a hned vedle je kolonka Předpokládaný počet podpořených osob (jiná národnost) – do této kolonky se mohou zapsat počty českých dětí, popř. vietnamské národnosti aj., které budou z příspěvku podpořeny
 11. Při vyplňování žádostí, prosím, uvádějte konkrétní požadované položky do sloupce "poznámky" (tj. např. didaktické pomůcky, židle stoly atd.). Do sloupce v žádosti "ukrajinská národnost" uvádějte počty ukrajinských uprchlíků (ostatní národnosti, včetně Ukrajinců s trvalým pobytem a českých žáků, uvádějte do sloupce "jiné národnosti").

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram