Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Magistrát hlavního města Prahy s Dětským fondem OSN dále prohlubují spolupráci a pomáhají dětem a mladistvým v oblasti vzdělávání

14. 12. 2023 - projektový manažer

V oblasti školství se nadále daří zhmotňovat myšlenku pomoci dětem a mladistvým prchajícím z Ukrajiny.  Hlavní město Praha a UNICEF společně podpořily předškolní, základní i střední vzdělávání a pomohly už více než 2 300 ukrajinským uprchlíkům a nepřímo téměř 15 tisíc dětem jiných národností ve třídách, kde jsou ukrajinští uprchlíci součástí třídního kolektivu.

Pro psychickou pohodu dětí přicházejících z Ukrajiny je vhodné zajistit jim volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků a aktivně jim pomoci osvojit si základy českého jazyka formou přiměřenou jejich věku. Pro děti předškolního věku se díky projektu podařilo nové nebo rozšířené třídy vybavit nábytkem a dalším potřebný vybavením a zároveň jim zajistit potřebný materiál pro rané učení, hru a tvůrčí činnosti. Povedlo se tak zapojit 2 000 ukrajinských dětí do českého kolektivu.

Na pražských základních školách se pak navýšila kapacita učeben otevřením dalších míst pro děti uprchlíků včetně jednoletých přípravných tříd. Součástí pomoci byla i dotace na učebnice, psací potřeby a mimoškolní aktivity.

Finanční prostředky programu jsou určeny i na podporu a posílení systému hlavního města Prahy pro účinnou reakci na potřeby dětí uprchlíků a dětí hostitelských komunit. Finance budou rozdělovány dle opatření s cílem posílit předškolní vzdělávání, ochranu dětí, zdraví a sociální soudržnosti v kontextu ukrajinské uprchlické krize.  

Neméně důležitou kapitolou podpory je navýšení kapacit pracovníků školských poradenských center pro poskytování duševního zdraví a psychosociální podpory uprchlickým a českým dětem, včetně aktivit v oblasti sociální soudržnosti.

Do přípravných kurzů určených pro děti mezi 15 a 19 lety, jejichž cílem je pomoci dětem uspět v přijímacích zkouškách a získat podporu pro své začlenění do středních škol v hlavním městě, se v letošním roce přihlásily téměř tři stovky účastníků. Děti zde prohlubují své znalosti češtiny jako druhého jazyka, seznamují se se základním pojmoslovím z oblasti české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy.

„Nulté ročníky pomáhají mladým lidem nejen s jazykem a učivem, ale nedílnou součástí je i utváření sociálních vztahů s vrstevníky. Pro správný vývoj jedince je velmi důležité, aby byl aktivně zapojen do nejrůznějších sociálních skupin. Vztahy mají obrovský vliv na utváření sama sebe a své vlastní identity,“ vysvětluje výhody programu radní pro oblast školství, sportu a volného času, Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA.

V minulém roce se nultých ročníků zúčastnilo v celkem šesti vzdělávacích organizacích v Praze přes tři sta účastníků.

Schola Pragensis

Na potřeby dětí z Ukrajiny a pomoc s výběrem střední školy bylo pamatováno i v rámci veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis, který se koná každoročně v listopadu v Kongresovém centru Praha.

V rámci tohoto veletrhu pořádaného hlavním městem Praha připravil UNICEF ve spolupráci s organizací META pro ukrajinské účastníky a účastnice workshop, kde se dozvěděli více o přijímacích zkouškách a o tom, jak vypadá studium na střední škole v České republice. Pro velký zájem bylo možné se semináře zúčastnit i on-line.

"Workshop pořádaný v rámci spolupráce s hlavním městem Prahou se stal vynikající platformou pro propojení mnoha akterů, kteří se věnují podpoře uprchlické mládeže ve formálním i neformálním vzdělávání. Organizace META přinesla své neocenitelné zkušenosti z práce s cizojazyčnými dětmi, mladí lidé zapojení do programu DofE Stand by Me motivovali ostatní k zapojení do vrstevnických aktivit a v neposlední řadě zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinesly důležité informace pro ukrajinskou mládež k přijímacím zkouškám na české střední školy. Je radostné vidět, kolik partnerů spolupracuje na tom, aby byl proces integrace uprchlické mládeže hladký a efektivní," uvedla vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice Yulia Oleinik.

Součástí veletrhu byl i interaktivní workskop pro učitele, kde získali specifické tipy v oblasti práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem s různou úrovní znalosti češtiny a seznámili se rovněž s konceptem buddy programů, dále s programy organizace Junior Achievement a s konceptem podpory volnočasových aktivit České rady dětí a mládeže Darujeme kroužky dětem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram