Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Mapa vzdělávání: Mezi jednotlivými částmi Česka panují propastné rozdíly

13. 11. 2023 - Aneta Havránková

Zbrusu nová verze Mapy vzdělávání od sociologické výzkumné organizace PAQ Research vrhá světlo na výrazné nerovnosti v českém vzdělávacím systému. Zatímco předchozí verze spatřila světlo světa loni v únoru, aktuální revize přináší nejen aktualizovaná data, ale i pohled na příběhy vzdělávacích úspěchů a neúspěchů, které odhalují, že šance na kvalitní vzdělání v Česku bohužel nejsou pro všechny studenty stejné.

Analýza ukázala, že v České republice vzdělání jedince hluboce závisí na místě jeho narození a sociálních podmínkách, do kterých se dostal. Tím se český školní systém odlišuje od většiny evropských zemí, kde neexistují tak hluboké regionální a sociální rozdíly. PAQ Research poukazuje na největší odlišnosti zejména v propadání a nedokončování základního vzdělání nebo v úrovni znalostí a kompetencí žáků.

Praha si vede skvěle, nejhůře je na tom západ a sever Čech

Mapa vzdělávání ukazuje, že nejhůře jsou na tom západní a severní Čechy (Liberecký, Ústecký, Plzeňský a Karlovarský kraj). Nejlepších výsledků naopak dosahuje Zlínský a Jihomoravský kraj spolu s Vysočinou. O něco hůře je na tom pak zbytek Středočeského kraje, ve kterém výsledky zhoršují okresy Slaný a Neratovice. Praha západ, Praha východ, Benešov a Poděbrady pak střední Čechy tahají nahoru. Praha si ale sama o sobě vede skvěle a míra neúspěšnosti vzdělávání je zde velmi nízká.


Ve školních testech dominují výsledky velkých měst, což je přisuzováno vyššímu sociálnímu a kulturnímu kapitálu rodičů. Ti disponují dostatečnými zdroji k investování do vzdělání svých potomků a zdůrazňují důležitost efektivního fungování škol. Analytik Zeman identifikuje také faktory, jako jsou příprava na jednotné přijímací zkoušky a rozložení systému, kde větší školy dosahují o něco lepších výsledků.

Klíčem jsou finance

Klíčovou roli hraje také financování od státu, a to zejména v kontextu současného systému. "Aktuální způsob financování výrazně přispívá spíše bohatším regionům s rozsáhlejšími školami. Finanční prostředky na opatření pro znevýhodněné žáky se přidělují individuálně na základě jejich diagnostiky, a podpora pro pedagogické profesionály vychází z velké části z dotačních programů. Obojí je však spojeno s vysokou administrativní náročností. Ředitelé, kteří mají administrativní podporu ze strany větších škol či od zřizovatele, se s tím lépe vypořádávají. Pro školy v chudých oblastech je to však omezené tím, že zřizovatelé občas nemají dostatek finančních prostředků na jejich plnou podporu," vysvětluje Daniel Prokop, ředitel výzkumné společnosti PAQ Research.

Příčinou neúspěchu je kombinace několika vlivů

Mikroregiony, kde je neúspěch mnohem vyšší, bohužel převažují nad velkými městy. Situace je nejkritičtější v Plzeňském kraji, kde se prolínají oba typy zaostávání, jak u měst tak u mikroregionů. Podrobné analýzy ukazují na kombinaci několika faktorů, včetně nízké účasti dětí v předškolním vzdělávání, nedostatečné personální obsazenosti, vysokého podílu žáků s odlišným mateřským jazykem, nedostatečného státního financování škol a obecně nižší sociální podpory.

“Velkou souvislost s nižší vzdělávací neúspěšností má mezi mikroregiony vysoká docházka do mateřských škol a dostatek podpůrných pozic – psychologů a speciálních pedagogů. V ORP, které dokážou s těmito faktory pracovat, nedokončí ZŠ o třetinu až polovinu méně žáků a žaček než v sociálně podobných ORP. Tisícům dětem tak pomáhají k lepšímu startu do života,” popisuje analytička Nina Fabšíková.

PAQ Research se zaměřuje na shromažďování datových analýz a výzkumně podložených řešení v oblasti vzdělávacích nerovností v Česku. Nová verze Mapy vzdělávání nyní detailněji odhaluje regionální nerovnosti a zkoumá vztah mezi vzděláním a chudobou, a to včetně výsledků testování, které odhalují úroveň znalostí a dovedností žáků. Rozšířeny byly také informace o obcích s větší působností a datová analýza, která poukazuje na pozitivní úlohu mateřských škol a podpůrných opatření v boji proti neúspěšnosti ve vzdělávání. Z nových dat vyplývá, že nerovnosti ve výsledcích vzdělávání, zejména spojené s destabilizující chudobou, přetrvávají v různých částech Česka.

Zdroj: www.paqresearch.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram