Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak se liší výuka na amerických středních školách oproti těm českým?

10. 06. 2023 - Šimon Hauser

Americký systém vzdělávání se od českého liší v mnoha ohledech. Nejen že má jiné rozdělení stupňů a ročníků, ale také nabízí pestřejší možnosti studia a aktivit pro studenty. V tomto článku si představíme některé z hlavních rozdílů mezi americkými a českými středními školami.

Rozdělení stupňů a ročníků

V Česku je základní školství rozděleno do dvou stupňů: první stupeň trvá pět let (1. až 5. třída) a druhý stupeň trvá čtyři roky (6. až 9. třída). Po dokončení základní školy mohou studenti pokračovat na různé typy středních škol, jako jsou gymnázia, odborné školy nebo učiliště. Střední školství trvá obvykle čtyři roky (1. až 4. ročník), ale může být i kratší nebo delší podle typu školy.

V USA je základní školství rozděleno do tří stupňů: elementary school (první stupeň), middle school (druhý stupeň) a high school (střední škola). Elementary school trvá obvykle šest let (1st až 6th grade), middle school trvá tři roky (7th až 9th grade) a high school trvá čtyři roky (10th až 12th grade). Povinná školní docházka začíná ve věku šesti let a končí ve věku 16 až 18 let podle státu. Po dokončení high school mohou studenti pokračovat na různé typy vysokých škol, jako jsou univerzity, koleje nebo komunitní koleje.

Možnosti studia a aktivit

České střední školy mají obvykle pevně dané učební plány a osnovy pro jednotlivé předměty. Studenti mají povinnost navštěvovat všechny předměty, které jim jsou přiděleny podle typu školy a oboru studia. Volitelné předměty jsou spíše výjimkou než pravidlem. Mimoškolní aktivity jsou také omezené na několik kroužků nebo sportovních oddílů, které jsou organizovány buď ve škole nebo mimo ni.

Americké střední školy nabízí studentům více volnosti a flexibility ve výběru předmětů a aktivit. Studenti si mohou vybrat z velkého množství kurzů podle svých zájmů a schopností, které jim pomohou připravit se na budoucí kariéru nebo další studium. Volitelné předměty mohou zahrnovat například cizí jazyky, umění, hudbu, techniku, vědu, podnikání nebo zdravotnictví. Mimoškolní aktivityna školách jsou také velmi rozmanité a bohaté . Studenti se mohou zapojit do různých sportů, klubů, soutěží, dobrovolnických projektů nebo studentské samosprávy. Tyto aktivity jim pomáhají rozvíjet sociální, komunikační a organizační dovednosti, stejně jako jejich osobnost a charakter.

Které školy jsou lepší?

Výuka na amerických středních školách se oproti těm českým liší hlavně v tom, že nabízí studentům více možností a svobody ve vzdělávání. Americké střední školy kladou důraz na individuální potřeby a zájmy studentů, stejně jako na jejich celkový rozvoj a přípravu na budoucnost. České střední školy jsou naopak více zaměřené na pevné a standardizované učební plány a osnovy, které zajišťují společnou úroveň vzdělání pro všechny studenty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram