Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak se financuje školství v Česku?

26. 09. 2023 - Šimon Hauser

Financování školství v Česku je složitý a diskutovaný problém, který se týká kvality, spravedlnosti a efektivity vzdělávání. V posledních letech došlo k několika změnám v systému rozdělování peněz mezi školy, které mají za cíl zlepšit situaci a odstranit nerovnosti. V tomto článku se pokusíme shrnout hlavní principy těchto změn.

Zdroje financování škol

Školství je v Česku v rozhodující míře financováno z veřejných rozpočtů, tedy z daní občanů a firem. Podle úrovně školství se liší způsob, jakým jsou tyto prostředky přerozdělovány mezi jednotlivé školy a školská zařízení. Základní rozdělení je následující:

  • Péče o děti raného věku (dětské skupiny) je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, které poskytuje příspěvek na provoz dětské skupiny podle počtu a věku dětí. Rodiče platí úhradu za péči o dítě, která je omezena zákonem.
  • Předškolní a školní vzdělávání (mateřské, základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře) je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které stanovuje normativy na pedagogického pracovníka nebo na žáka/studenta podle typu a oboru školy. Školy také dostávají prostředky z rozpočtů krajů a obcí, které jsou jejich zřizovateli, a z vlastní hospodářské činnosti.
  • Vysoké školství je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytuje dotace na institucionální podporu (na zajištění činnosti vysokých škol) a na specifickou podporu (na podporu výzkumu, umělecké činnosti a mezinárodní spolupráce). Vysoké školy také získávají prostředky z grantů, sponzorů, darů, poplatků za studium nebo za poskytované služby. Studium na veřejných vysokých školách je bezplatné s několika výjimkami (např. studium v cizím jazyce nebo opakované studium).
  • Další vzdělávání (kurzy, rekvalifikace, celoživotní učení) je financováno různými zdroji, jako jsou dotace z evropských fondů, státního rozpočtu nebo krajských rozpočtů, poplatky účastníků nebo zaměstnavatelů, granty nebo sponzorské příspěvky.

Nový systém financování regionálního školství

Od roku 2020 platí nový systém financování regionálního školství, který se týká veřejných mateřských, základních, středních škol, konzervatoří a školních družin. Tento systém nahradil předchozí model, který byl založen na normativu na žáka, tedy na pevné částce, kterou stát poskytoval za každého žáka ve stejném typu a oboru školy.

Nový systém je založen na normativu na pedagogického pracovníka, tedy na částce, kterou stát poskytuje za každého učitele nebo vychovatele v závislosti na počtu odučených hodin. Cílem nového systému je zohlednit objektivní specifika škol v jednotlivých krajích, jako je velikostní a oborová struktura škol, finanční náročnost podpůrných opatření pro žáky se speciálními potřebami nebo rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách. Nový systém také má být předvídatelnější a transparentnější než předchozí.

Zdroje: MŠMT, VŠFS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram