Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Jak efektivně využít AI při výuce?

28. 04. 2023 - Šimon Hauser

Stále více studentů využívá služeb umělé inteligence jako je ChatGPT nebo Bing chat. Některé školy na to zareagovaly zákazem používání těchto textových modelů, zatímco jiné vydaly pravidla pro jejich používání. Jak efektivně využít AI ve vašem studiu a jaká je její budoucnost?

Umělá inteligence (AI) je oblast informatiky, která se zabývá tvorbou algoritmů a softwarů, které umožňují strojům učit se a rozhodovat na základě zkušeností. Tyto algoritmy využívají pokročilých matematických metod, kam patří například strojové učení, aby dokázaly samostatně vyvodit závěry a řešit úkoly, které jsou před nimi kladeny. 

V současnosti nejznámější ChatGPT  společnosti OpenAI je založen na principu tzv. generativního modelování jazyka, které umožňuje vytvářet plynulý a přirozený text na základě vstupního textu. Jedná se o jeden z nejmodernějších jazykových modelů, který využívá hlubokého učení a neuronových sítí. Jeho fungování je založeno na jeho schopnosti naučit se statistické vztahy v jazyce na základě obrovského množství textových dat. Tento model je trénován na obrovském množství textů, jako jsou například články, knihy, noviny, ale i internetové fóra a sociální sítě. Během trénování se model učí identifikovat statistické zákonitosti v jazyce, například pravděpodobnost toho, že slovo A bude následováno slovem B.

ChatGPT lze použít k vytváření plynulých a přirozených textů, které odpovídají vstupnímu textu. Pokud uživatel textového modelu napíše určitou větu nebo dotaz, model využije naučené statistické vztahy a vygeneruje odpovídající textovou odpověď. V průběhu generování textu model pravděpodobně váhá mezi několika možnostmi a rozhoduje se na základě toho, co bylo trénováno jako nejpravděpodobnější. Díky své schopnosti generovat přirozený text na základě vstupního textu se stává užitečným nástrojem pro různé účely, včetně výuky, kde může pomoci studentům a učitelům v různých situacích, ať už se jedná o poskytování doplňkových informací, zodpovězení otázek nebo personalizaci vzdělávacího plánu.

I když je ChatGPT velmi pokročilý nástroj, stále má své limity, které je důležité brát v úvahu při jeho používání jako zdroje informací a studia. Chatbot totiž nemusí správně porozumět kontextu. Může tedy poskytnout nesprávnou nebo neúplnou informaci, pokud mu chybí dostatek informací o situaci. Uživatelé by proto měli být opatrní, aby se nedostali k nesprávným závěrům nebo informacím, které jsou nepravdivé nebo neúplné. Navíc také nemá schopnost kriticky posoudit informace, které poskytuje. Nezapomeňte si informace vždy ověřovat na vícero nezávislých a ověřených zdrojích skrze klasické vyhledávače.

ChatGPT je schopen odpovědět na otázky nebo poskytnout informace na základě toho, co bylo trénováno (vychází z dat dostupných na internetu pouze do roku 2021, neví tedy například, kdo je nyní český prezident), ale nemá schopnost vytvářet nové informace. Nemusí se tak vždy hodit pro složitější a nejasné otázky. Ačkoliv je schopen generovat texty s přirozeným výrazem, může být občas nepřesný nebo chybný v tom, co generuje. Dalším z rizik jsou jeho neschopnost rozlišit mezi fakty a názory. Některé odpovědi mohou být subjektivní a nemusí být relevantní pro danou otázku. I přesto může být užitečným nástrojem pro rychlé hledání informací, zodpovězení otázek a inspiraci, jak se vypořádat s různými úkoly. Je důležité brát v úvahu jeho limity a používat ho jako doplněk k dalším zdrojům informací a kritickému myšlení.

Budoucnost umělé inteligence na školách je velmi slibná. Spolu s jejím dalším rozvojem se bude AI  stále více integrovat do vzdělávacích systémů, například v podobě chatbotů, asistentů pro učitele a personalizovaných výukových programů. AI také může pomoci studentům s různými formami dyslexie a dysgrafie. Kromě toho se jeví slibně také její přínos v rozšíření přístupu ke vzdělání a vytvořením vzdělávacích programů pro studenty z různých zemí a kultur. Vývoj AI v oblasti vzdělávání a vzdělávacích technologií bude pravděpodobně pokračovat, a to s cílem zlepšit výkon studentů a pomoci jim lépe se připravit na svůj budoucí život a kariéru.

Zdroj obrázku: Unsplash

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram