Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Husitská teologická fakulta má nového děkana

11. 07. 2023 - Vincenc Novák

Novým děkanem Husitské teologická fakulty Univerzity Karlovy se stal Jiří Vogel, kterého ve čtvrtek 29. června uvedla do funkce rektorka Milena Králíčková.

Jedním z hlavních cílů nového děkana je především snížit počty studujících, kteří fakultu opustí ještě před dokončením studia. "Zájem o studium na fakultě je celkem slušný, ovšem značné množství studentů nedokončuje a předčasně opouští studium. Příčiny jsou různé a zdaleka nejde jenom o studenty, kteří nezvládají studium kvůli vysokým studijním nárokům. Nejde také o problém jenom naší fakulty,“ říká Jiří Vogel.

Předseda Akademického senátu HTF UK Jiří Beneš, končící děkanka Kamila Veverková, rektorka Milena Králíčková, nový děkan Jiří Vogel, patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta a někdejší děkan Jan Blahoslav Lášek (zleva)

Mezi priority nového představitele fakulty patří také zvýšení počtu studentů, kteří se vydávají na zahraniční výjezdy, větší propojení s absolventy či zavedení pregraduálního cizojazyčného programu, který by mohl být realizován i distanční formou. Vogel chce také klást důraz na vědu a výzkum, který respektuje specifické badatelské potřeby teologické fakulty.

Dosavadního proděkana pro studijní záležitosti Jiřího Vogela zvolil děkanem jednomyslně akademický senát fakulty a svém zasedání 17. dubna. Ve funkci nahradil docentku Kamilu Veverkovou, která v čele fakulty stála dvě funkční období. Vogel je absolventem HTF a zároveň působí jako kněz Církve československé husitské. Mezi jeho oblasti akademického zájmu patří systematická teologie. Studenti se s ním mohou setkat mimo jiné na přednáškách zaměřených na dějiny dogmatu či teologickou filozofii.

Zdroj: UK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram