Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hlavní město dá 4,6 milionů korun na otevřená hřiště a prevenci sociálního vyloučení

08. 03. 2021 - Magistrát hl.m. Prahy

Až 4,6 milionů korun dá Praha na Program otevírání hřišť a prevenci sociálního vyloučení pro všechny městské části v metropoli. V tomto roce se zaměří na dva okruhy. Jedním z nich je Fond solidarity – tedy prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hlavního města, včetně škol mateřských, druhým pak Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost. 

„Se schváleným programem souvisí i aktuální otázka otevření dětských hřišť na území hlavního města Prahy. Vše se bude odvíjet od aktuální pandemické situace. Praha chce dětská hřiště ponechat otevřená, ale rád bych apeloval na rodiče, aby se drželi pravidel 3R, dodržovali mezi sebou rozestupy a i na hřišti měli nasazeny respirátory. Jen rozumný přístup dospělých zaručí, že pro děti zůstanou hřiště otevřená,” uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Dodal, že v současné době jsou hřiště převážně otevřená s doporučeními o dodržování bezpečnostních opatření. Pokud by se ukázalo, že opatření dodržována nejsou, budou se podle radního muset zavřít. 

Fond solidarity je program k prevenci sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hlavního města Prahy (včetně škol mateřských) a má zamezit negativním vlivům spojených se sociálním vyloučením dětí a žáků, jejichž rodinné majetkové poměry nedovolují dětem účast na školních akcích. Podpořeny mohou být vícedenní akce, jako jsou například lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní výlet či adaptační kurz, ale i jednodenní akce, jako jsou například divadelní představení, návštěva muzea, výstavy nebo kina. Na tento program půjde celkem 214 500 korun.

Účelem druhého programu je pak zlepšení přístupu obyvatel ke sportování a k aktivně strávenému volnému času především dětí a mládeže. Sportovní hřiště se k využití veřejnosti poskytne zdarma s tím, že úhrada vzniklých nákladů (výdajů) bude u základních škol zřízených městskými částmi spolufinancována padesáti procenty ze strany hlavního města. Provozovatelem školního hřiště však musí být základní škola, nesmí být spravováno jinou organizací. Na tento program jsou alokovány 4,4 miliony korun.

Fotografie od uživatele Anete Lusina ze služby Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram