Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Historicky významná dohoda pro střední a jihovýchodní Evropu: Nový Středoevropský výměnný program pro univerzitní studia

27. 09. 2023 - Šimon Hauser

Ministři školství 14 států střední a jihovýchodní Evropy spojili síly a zaměřili se na vzdělávání. V minulém týdnu ve Varšavě podepsali novou Dohodu o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia, známou také jako "Dohoda CEEPUS IV". Za Českou republiku se podepsal náměstek ministra školství, Jaroslav Miller, který vedl českou delegaci.

Program CEEPUS, což je zkratka pro "Central European Exchange Program for University Studies," je středoevropská iniciativa zaměřená na podporu regionální spolupráce mezi vysokými školami. Vznikl v roce 1993 a Česká republika se stala jeho součástí v roce 1996. Program CEEPUS umožňuje vysokoškolským pedagogům a studentům absolvovat výměnné pobyty v zahraničí, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Jeho základním pilířem je vzájemnost výměn, což podporuje mezinárodní spolupráci a mobilitu studentů a akademiků v regionu.

Nejnovější dohoda CEEPUS IV, podepsaná ministry školství ve Varšavě, vstoupí v platnost v roce 2025 a bude platit po dobu sedmi let. Tímto krokem naváže na předešlou dohodu CEEPUS III a posílí regionální spolupráci a mobilitu studentů a učitelů ve střední a jihovýchodní Evropě.

Během jednání, které se konalo na polském ministerstvu školství a vědy, byla diskutována budoucnost a nastavení programu CEEPUS. Jedním z klíčových oznámení bylo, že po Polsku převezme předsednictví programu CEEPUS Maďarsko. Toto předsednictví má zásadní význam pro směřování programu a jeho rozvoj v nadcházejícím období.

Dohoda CEEPUS IV představuje důležitý milník pro vysoké školy a studenty střední a jihovýchodní Evropy. Podporuje kulturní výměnu, obohacuje vzdělávací zkušenosti a posiluje spolupráci mezi univerzitami v regionu. Tím se otevírají nové možnosti pro rozvoj akademického prostředí a podporu inovací. Vzdělání se stává klíčem k posilování spolupráce a porozumění mezi státy této dynamické části Evropy, a to díky programu CEEPUS IV.

Zdroj úvodního obrázku: OeAD.at

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram